Giới thiệu

Hiện nay, tải và trao đổi thông tin giữa sinh viên là một phần quan trọng của nghiên cứu. Đây là lý do tại sao SlideVN được sinh ra; để hoạt động như một cửa ngõ cho những người cần sự giúp đỡ này và cung cấp một nền tảng đơn giản và thú vị cho sinh viên trao đổi, tải tài liệu giảng dạy trong khi tìm hiểu lẫn nhau.

Bản quyền © 2017 SLIDEVN.COM Inc.