294629696 DS Hoi Vien Hoi Xay Dung Viet Nam

July 19, 2017 | Tác giả: Nguyen Thi Nguyen | Danh mục: N/A
Share Nhúng


Mô tả ngắn

danh sach hội viên hội xây dựng...

Mô tả đầy đủ

HIỆP HỘI TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - VECAS THÀNH VIÊN HIỆP HỘI QUỐC TẾ CÁC KĨ SƯ TƯ VẤN - FIDIC

DANH BẠ HỘI VIÊN 2015

LƯU HÀNH NỘI BỘ HIỆP HỘI

LỜI NÓI ĐẦU Danh bạ Hội viên năm 2015 của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam được soạn thảo trên cơ sở những dữ liệu của các Hội viên đăng ký trong hồ sơ doanh nghiệp nhằm giới thiệu địa chỉ, lĩnh vực chuyên ngành (cập nhật 01/01/2015). Danh bạ được xếp sắp: các cơ quan Lãnh đạo, cơ quan Hiệp hội, TP. Hà Nội, khu vực Bắc Tây Bắc bộ, khu vực Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng, khu vực Bắc Trung bộ, khu vực Trung Trung bộ, khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, khu vực Đông Nam bộ và TP. Hồ Chí Minh, khu vực Tây Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Thông tin có thể còn thiếu và in ấn có thể còn sai sót. Mong được sự góp ý của các cá nhân và các đơn vị Hội viên theo địa chỉ: HIỆP HỘI TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM Tầng 6- Tòa nhà Cung Trí thức Thành phố 80 Phố Trần Thái Tông - P. Dịch Vọng Hậu – Q. Cầu Giấy – Hà Nội ĐT: 04 38 218 093 Fax: 04 39 740 109 Email: [email protected] fpt.vn; [email protected] Xin chân thành cảm ơn !

1

CƠ QUAN HIỆP HỘI TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM Địa chỉ: Điện thoại:

Fax: Email: Website:

Tầng 6 –Tòa nhà Cung Trí thức Thành phố – 80 Phố Trần Thái Tông Phường Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội - Chủ tịch Hiệp hội : 04 39740884 - 0913205318 - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký: 04 22427865 - 0913221241 - Văn phòng: 04 38218093 04 39740109 * [email protected] fpt.vn; [email protected] www.vecas.org.vn

LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI BAN THƯỜNG VỤ TT Họ và tên 1 Nguyễn Đăng Cấn 2 Nguyễn Văn Châu 3 Phạm Phú Bình 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2

Nguyễn Kiên Cường Từ Đức Hòa Hoàng Ứng Huyền Nguyễn Lập Sơn Phạm Hữu Sơn Chu Tuấn Hạ Hoàng Đôn Dũng Phan Văn Đáng Nguyễn Xuân Giảng Cao Minh Khang Nguyễn Ngọc Lâm Nguyễn Tư Lộc Đỗ Quang Nguyễn Hồng Sơn Nguyễn Tài Sơn Nguyễn Trường Sơn Trần Thọ Thắng Bùi Văn Vường

Chức vụ ĐTcơ quan ĐT di động Email cá nhân Chủ tịch 04 37667455 0913205318 [email protected] PChủ tịch, 04 38218093 0913221241 [email protected] Tổng TK P Chủ tịch 0511 3822269 0903504046 [email protected]; [email protected] P Chủ tịch 08 3290148 0907025555 [email protected] P Chủ tịch 04 38464681 0913236017 [email protected] P Chủ tịch 04 38344082 0913231782 [email protected] P Chủ tịch 04 35334212 0913229977 [email protected] P Chủ tịch 04 38513654 0903447000 [email protected] Ủy viên 04 38240016 0903416941 [email protected] Ủy viên 08 38230544 0903999349 [email protected] ỦY viên 058 3510270 0913461475 [email protected] Ủy viên 04 35650316 0913217350 Ủy viên 0313 3746021 0903411845 [email protected] TB Ktra 04 38525339 0977571188 [email protected] Ủy viên 07103831562 0903741700 [email protected] Ủy viên 0280 3857455 0913313080 [email protected] Ủy viên 038 3844894 0913272434 [email protected] Ủy viên 043 8544270 0913237867 [email protected] Ủy viên 04 38572704 0903293574 [email protected] Ủy viên 077 3863472 0907892222 [email protected] UV Ban TV 025 3812348 0913299997 [email protected]

BAN KIỂM TRA HIỆP HỘI TT Họ và tên 1 Nguyễn Ngọc Lâm 2 Văn Đức Thắng

Chức vụ TB Ktra Ủy viên

3 Nguyễn Hồng Sơn 4 Bùi Thị Lê

Ủy viên Ủy viên

ĐTcơ quan 38455777 (máy lẻ 210) 038 3844894

ĐT di động Email cá nhân 0977571188 [email protected] 0912056626 [email protected] 0913272434 [email protected] 0912475068

HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI TT Họ và tên 1 Bùi Văn Bảng 2 Phạm Thị Bích 3 Phạm Phú Bình 4 5 6 7

Hồ Trí Cần Nguyễn Đăng Cấn Lê Văn Chấn Nguyễn Văn Châu

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Đặng Văn Châu Nguyễn Trường Sơn Lê Tam Chung Nguyễn Văn Công Nguyễn Kiên Cường Đỗ Thanh Dũng Hoàng Đôn Dũng Nguyễn Hữu Dũng Vũ Thế Dũng Nguyễn Hữu Dự Phan Văn Đáng Lê Quang Đạo Bùi Văn Giang Nguyễn Xuân Giảng Chu Tuấn Hạ Nguyễn Hoàng Hà Nguyễn Như Hà Trịnh Thanh Hà Trương Văn Hai Hoàng Văn Hải Nguyễn Phú Hải Đỗ Văn Hạt Phạm Thu Hằng

Chức vụ Ủy viên Ủy viên P Chủ tịch

ĐTcơ quan 036 3839092 08 38212835 0511 3822269

Ủy viên 04 33828410 Chủ tịch 04 37667455 Ủy viên 04 39760402 PChủ tịch, 04 38218093 Tổng TK Ủy viên 04 37760091 Ủy viên 04 38572704 Ủy viên 056 3822418 Ủy viên 043 8527446 P Chủ tịch 083 8290148 Ủy viên 043 7342491 Ủy viên 083 8230544 Ủy viên 060 3861256 Ủy viên 0511 3843090 Ủy viên 030 3875822 ỦV Ban TV 058 3510270 Ủy viên 043 8215416 Ủy viên 0240 3854391 UV Ban TV ỦV Ban TV 04 38240016 Ủy viên 043 8216795 Ủy viên 043 8243873 Ủy viên 056 3892164 Ủy viên 0211 3844939 Ủy viên 025.3810728 Ủy viên 043 8271984 Ủy viên 043 7714276 Ủy viên 043 8218093

ĐT di động Email cá nhân 0913010489 [email protected] 0903848045 [email protected] 0903504046 [email protected]; [email protected] 0903477123 [email protected] 0913205318 [email protected] 0903438255 [email protected] 0913221241 [email protected] 0903418534 0903293574 0903503273 0903408027 0907025555 0975526452 0903999349 0903527879 0903581915 0912134971 0913461475 0903423406 0913344418 0913217350 0903416941 0912371187 0913209025 0913440792 0912067106 0913590422 0914919015 0903426508 0903252475

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] yahoo.com.vn [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]; [email protected] 3

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 4

Dương Đình Hậu Từ Đức Hoà Nguyễn Hữu Hoàn Trần Quốc Hội Lê Xuân Hùng Nguyễn Chí Hùng Nguyễn Chơn Hùng Hoàng Ứng Huyền Cao Minh Khang Đặng Kim Khôi Phùng Phương Lan Nguyễn Ngọc Lâm Nguyễn Duy Lịch Nguyễn Tư Lộc Nguyễn Thắng Lợi Lê Đức Mậu Bùi Văn Mộc Lê Văn Mười Đỗ Hiên Ngang Bùi Duy Nghĩa Nguyễn Nguyến Đỗ Quang Lại Văn Quế Bùi Hữu Quỳnh Nguyễn Tự Khánh Lê Đức Sơn Nguyễn Hồng Sơn Nguyễn Lập Sơn Nguyễn Văn Sơn Nguyễn Tài Sơn Phạm Hữu Sơn Nguyễn Đoàn Thăng Bùi Toàn Thắng Ngô Chiến Thắng Trần Thọ Thắng Đặng Xuân Thủy Nguyễn Dư Tiến Đặng Duy Tình Nguyễn Văn Tuấn Trần Anh Tuấn Nguyễn Bách Tùng Nguyễn Trọng Thoáng Nguyễn Quang Vinh Trần Ngọc Vinh Nguyễn Công Vĩnh Bùi Văn Vường

Ủy viên P Chủ tịch Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên P Chủ tịch UV Ban TV Ủy viên Ủy viên TB KTra Ủy viên UV Ban TV Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên UV Ban TV Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên UV Ban TV P Chủ tịch Ủy viên Ủy viên P Chủ tịch Ủy viên Ủy viên Ủy viên UV Ban TV Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên UV Ban TV

04 33823155 0932328006 043 8464681 0913236017 031 3859856 0903425537 022 3822278 0974009898 073 38730300 0913879050 04 38312203 0903408755 08 22211017 0983718895 04 38344082 0913231782 031 3746021 0903411845 04 37667463 0903414865 04 39 747189 0904512644 04 38525339 0977571188 0320 385541 0912226813 0710 3831562 0903741700 0241 3822741 0913358275 064 3857079 0913948172 08 38299988 0913806 616 08 38211106 0903816778 04 38456394 0913923659 04 62693652 0913207910 054 3826811 0913492379 0280 3857455 0913313080 027 3822826 0913 075608 08 39312129 0913900780 0913621932 04 38218093 0912361548 038 3844894 0913272434 04 35334212 0913229977 04 38686226 0903409630 043 8544270 0913237867 04 3 8513654 0903447000 04 3 8584310 0903412958 02303833794 0913511616 037 3858086 0913310386 077 3863472 0907892222 04 35146638 0913306137 04 39764747 0913233146 08 38475163 0903991199 023 3876881 0912027094 059 3821224 0913479337 04 38522684 0903409188 04 38281415 0913551805 026 3853822 0913279445 075 3829820 0913796651 04 38582230 0913206185 025 3812348 0913299997

[email protected] gmail.com [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CƠ QUAN HIỆP HỘI VĂN PHÒNG Địa chỉ: Tầng 6 –Tòa nhà Cung Trí thức Thành phố – 80 Phố Trần Thái Tông P. Dịch Vọng Hậu – Q. Cầu Giấy – TP. Hà Nội ĐT: 38218093 (Mã vùng 04) Fax: 39740109 Email: [email protected]; [email protected] TT Họ và tên 1 Nguyễn Quốc Trung 2 Phạm Thị Thu Hằng 3 Công Thị Vân Hương 4 5

Hoàng Thị Phương Xuân Nguyễn Trường Sơn

Chức vụ ĐTcơ quan Chánh VP 38218093 Phó VP 38218093 Kế toán 38218093 trưởng Chuyên viên 38218093 Lái xe 38218093

ĐT di động Email cá nhân 0913550969 [email protected] 0903252475 [email protected] 0914381136 [email protected] 0942158386 [email protected] 01694601699 [email protected]om

BAN HỘI VIÊN TT Họ và tên 1 NguyễnVăn Châu 2 Đỗ Quang 3 Bùi Văn Vường 4 Nguyễn Hồng Sơn 5 Phạm Phú Bình 6 Phan Văn Đáng 7 Hoàng Đôn Dũng 8 Nguyễn Tư Lộc 9 Nguyễn Dư Tiến 10 Nguyễn Quốc Trung 10 Lê Đức Sơn

Chức vụ Trưởng ban Uỷ viên

ĐTcơ quan 04 38218093 0280 3857455 UV Ban TV 025 3812348 Ủy viên 038 3844894 Ủy viên 0511 3822269 Ủy viên 058 3510270 Ủy viên 08 38230544 Ủy viên 0710 3831562 Ủy viên 04 39764747 Ủy viên 04 38218093 Điều phối viên 04 38218093

ĐT di động Email cá nhân 0913221241 [email protected] 0913313080 [email protected] 0913299997 [email protected] 0913272434 [email protected] 0903504046 [email protected]; [email protected] 0913461475 [email protected] 0903999349 [email protected] 0903741700 [email protected] 0913233146 [email protected] 0913550969 [email protected] 0912361548

BAN CHÍNH SÁCH- NGHIỆP VỤ TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Họ và tên Chức vụ Từ Đức Hòa Trưởng ban Ủy viên Lê Quang Đạo Ủy viên Nguyễn Phú Hải Ủy viên Bùi Duy Nghĩa Ủy viên Nguyễn Bách Tùng Ủy viên Đặng Văn Châu Ủy viên Phạm Minh Sơn Ủy viên Đỗ Hiên Ngang Hoàng Thị Phương Xuân Điều phối viên

ĐTcơ quan 04 38464681 04 38215416 04 38271984 04 62693652 04 38522684 04 37760091 058 2220330 04 38456394 04 38218093

ĐT di động 0913236017 0903423406 0914919015 0913207910 0903409188 0903418534 0963505 090 0913923659 0942158386

Email cá nhân [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 5

BAN THÔNG TIN- ĐÀO TẠO TT 1 2 3 4 5 6

Họ và tên Hoàng Ứng Huyền Trần Thanh Bình Hoàng Đôn Dũng Châu Dung Đạt Bùi Tuyền Phạm Thu Hằng

Chức vụ Trưởng ban P.Trưởng ban P.Trưởng ban P.Trưởng ban P.Trưởng ban P.Trưởng ban kiêm điều phối viên

ĐTcơ quan 04 38344082 04 38240016 08 38230544 08 38226789 08 38239994 04 38218093

ĐT di động 0913231782 0903401020 0903999349 0903800778 0973999678 0913252475

Email cá nhân [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

BAN KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ TT 1 2 3 4

Họ và tên Phạm Hữu Sơn Nguyễn Ngọc Dũng Nguyễn Minh Thắng Phan Vĩnh Khánh

Chức vụ Trưởng ban P. Trưởng ban P. Trưởng ban P. Trưởng ban

ĐTcơ quan 04 38513654 04 37667457 04 35117652 04 35635342

Chức vụ Trưởng ban P. Trưởng ban Ủy viên Điều phối viên

ĐTcơ quan 04 35334212 031 3746021 04 38218093 04 38218093

ĐT di động Email cá nhân 0903447000 [email protected]@gmail.com 0903209827 0913245840 [email protected] 0913519612 [email protected]

BAN ĐỐI NGOẠI TT 1 2 3 4

Họ và tên Nguyễn Lập Sơn Cao Minh Khang Nguyễn Quốc Trung Phạm Thu Hằng

ĐT di động 0913229977 0903411845 0913550969 0913252475

Email cá nhân [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]; [email protected]

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO TT Họ và tên 1 Phạm Thu Hằng

6

Chức vụ Giám đốc

ĐTcơ quan ĐT di động Email 04 38218093 0903252475 [email protected]; [email protected]

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC HỘI VIÊN TVXD TP. HÀ NỘI TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Họ và tên Nguyễn Dư Tiến Bùi Duy Nghĩa Trần Đức Minh Hồ Trí Cần Đặng Xuân Thủy Phùng Phương Lan Vũ Hoàng Dũng Phùng Minh Lượng Trần Huy Ánh Đỗ Thanh Dũng Lê Việt Sơn

Chức vụ Trưởng ban Phó Ban Phó Ban Phó Ban Phó Ban Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên

ĐTcơ quan 39764747 62693652 39937988 33828410 35146638 39747199 33823155 33515816

ĐT di động 0913233146 0913207910 0912076111 0903477123 0913306137 0904512644 0912674466 0912267939 0903456785 37342494 0903416319 22122523 0903417099

Email cá nhân [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

1. Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt nam (VNCC) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4 5 6 7 8

243 Đê La Thành – P. Láng Thượng – Q. Đống Đa – HN 37667463 - 37667467 (Mã vùng 04) 37667464 [email protected] Website: www.vncc.vn

Họ và tên Nguyễn Thị Duyên Đặng Kim Khôi Trần Bình Trọng Nguyễn Ngọc Dũng Thần Hồng Linh Nguyễn Lâm Cường Nguyễn Huy Khanh Đỗ Ngọc Liên

Chức vụ CT HĐTV T.Giám đốc Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Chánh VP

ĐTcơ quan

ĐT di động 0903258877 0903414865 0913585665 0903209827 0902266688 0903431005 0913223136 0903233322

Email cá nhân [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

2. Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt nam (CDC) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

37 Lê Đại Hành – Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội 39760402 (Mã vùng 04) 39763122 [email protected] Website: www.cdc.biz.vn

7

TT 1 2 3 4 5 6

Họ và tên Lê Văn Chấn Phạm Như Huy Nguyễn Hữu Việt Võ Thanh Hà Nguyễn Đình Thi Nguyễn Ngọc Anh

Chức vụ CT HĐQT T.Giám đốc Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Chánh VP

ĐTcơ quan

ĐT di động 0903438255 0913315847 0989192149 0912266846 0903454816 0903448338

Email cá nhân [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

3. Công ty CP TVXD Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4 5 6 7 8

Số 10 Hoa Lư- Hai Bà Trưng- Hà Nội 38215416 -39761784 - 39761652 (Mã vùng 04) 22206366 [email protected] Website: www.vcc.com.vn

Họ và tên Lê Quang Đạo Trần Huy Ánh Vũ Minh Sơn Nguyễn Văn Thắng Cao Tuấn Hải Nguyễn Khắc Bảng Ngô Thanh Thủy Vũ Thanh Sơn

Chức vụ ĐTcơ quan CT HĐQT T.Giám đốc Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Chánh VP TP. Kinh doanh

ĐT di động 0903423406 0903456785 0903408151 0903292288 0912048381 0903433079 0903295358 0913570373

Email cá nhân [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

4. Công ty CP Tư vấn Công nghệ Thiết bị và Kiểm định Xây dựng (CONINCO) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

Số 04 Tôn Thất Tùng – Q. Đống Đa- Hà Nội 38523706 (Mã vùng 04) 35741231 - 35741708 [email protected] Website: www.coninco.com.vn

TT Họ và tên 1 Nguyễn Văn Công 2 Lê Thanh Minh 3 Lê Minh Hoàng

Chức vụ ĐTcơ quan ĐT di động Email cá nhân CT HĐQT, TGĐ 0903408027 [email protected] Phó TGĐ, 0903286589 [email protected] TP. Thị trường TP. TCHC 0904121213 [email protected]

5. Công ty CP Khảo sát và Xây dựng - USCO Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: 8

91 Phùng Hưng - P. Hàng Mã - Q. Hoàn kiếm- Hà Nội 38252725 (Mã vùng 04) 38245708 [email protected] Website: www.usco.vn

TT 1 2 3 4

Họ và tên Chức vụ ĐTcơ quan Vũ Văn Định CTHĐQT 38281028 Nguyễn Trọng Thoáng T.Giám đốc Trần Ngọc Sang Phó TGĐ 39234100 Trần Minh Tú Phó TGĐ - khu 0510. 3871113 vực phía nam 5 Hoàng Văn Hóa Phó phòng TCLĐ

ĐT di động Email cá nhân 0913551805 0913517422 [email protected]

6. Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 6 7

Số 5 Đường Thành- Q. Hoàn kiếm – Hà Nội 38281429 (Mã vùng 04) 38284760 [email protected] Website: www.viwase.vn,

Họ và tên Nguyễn Như Hà Lê Văn Tuấn Đoàn Nam Anh Đỗ Thị Thúy Nga

Chức vụ ĐTcơ quan CT HĐQT T.Giám đốc Chánh VP HĐQT TP. HCNS

ĐT di động 0914868688 0903203074 0913240357

Email cá nhân [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

7. Công ty CP TVXD Công trình Vật liệu Xây dựng (CCBM) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

Ngõ 235 đường Nguyễn Trãi – P. Thanh Xuân Trung - Q. Thanh Xuân – Hà Nội 22204468 (Mã vùng 04) 38582231 [email protected] Website: ccbm.jsc.com.vn

TT Họ và tên 1 Nguyễn Công Vĩnh 2 Nguyễn Khánh Hà 6 Lê Công Hạnh

Chức vụ CT HĐQT T.Giám đốc TP. Tổng hợp

ĐTcơ quan

ĐT di động Email cá nhân 0913206185 [email protected] 0915508788

8. Công ty CP Tin học và Tư vấn Xây dựng (CIC) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

37 Lê Đại Hành – Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội 39761381 (Mã vùng 04) 38216793 [email protected] Website: www.cic.com.vn

TT Họ và tên 1 Nguyễn Hoàng Hà 2 Cao Việt Dũng 3 Lương Thành Hưng

Chức vụ ĐTcơ quan CT HĐQT, TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ

ĐT di động 0945756668 0918708899 0988922884

Email cá nhân [email protected] [email protected]

9

4 Đoàn Trang Nhung

Chánh VP

0904886284

[email protected]

9. Công ty TV Đầu tư và Phát triển Xi măng (CCID) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

Ngõ 122 phố Vĩnh Tuy – Q. Hai Bà Trưng- Hà Nội 38626774 (Mã vùng 04) 38623937 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Vũ Hoàng 2 Nguyễn Tiến Thành 3 Phạm Văn Đình

Chức vụ GĐ Phó GĐ TP. TCHC

ĐTcơ quan

ĐT di động 0913283745 0919896138 0912125336

Email cá nhân [email protected] [email protected]

10. Tổng Công ty TVXD Thuỷ lợi Việt Nam – CTCP (HEC) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4 5

Số 2 Ngõ 95 Phố Chùa Bộc, Q.Đống Đa – Hà Nội 38525339 (Mã vùng 04) 35632169 [email protected] Website: www.hec.com.vn

Họ và tên Võ Văn Lung Nguyễn Ngọc Lâm Lê Mạnh Hiệp Võ như Hùng Nguyễn Phong Thắng

Chức vụ CT HĐQT T.Giám đốc Phó TGĐ Phó TGĐ CP. TCHC

ĐTcơ quan

ĐT di động 0913066481 0977571188 0913572141 0904233201 0913507184

Email cá nhân [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

11. Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải (TEDI) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

278 Tôn Đức Thắng – HN 38514431 (Mã vùng 04) 35132935 [email protected]

Website: www.tedi.com.vn

TT Họ và tên Chức vụ ĐTcơ quan ĐT di động 1 Bùi Doãn Toản CT HĐQT 2 Phạm Hữu Sơn T.Giám đốc 0903447000 3 Nguyễn Minh Thắng Phó TGĐ 0913245840 4 Lương Phương Hợp Phó TGĐ 5 Lê Văn Dịch Phó TGĐ 6 Đỗ Minh Dũng Phó TGĐ 7 Nguyễn Trung Hồng Phó TGĐ 8 Lê Thúy Hòa Phòng QLKT 0982729996 9 Bùi Hữu Hưởng TP. QLKT 0903269031 12. Công ty CP Tư vấn Đầu tư Phát triển và Xây dựng THIKECO 10

(Chờ con dấu mới)

Email cá nhân [email protected] [email protected]

[email protected]

Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

411 Kim Mã – Ba Đình – HN 38464681 (Mã vùng 04) 38315375 [email protected]

TT Họ và tên 1 Từ Đức Hòa 2 3 4 5

Hoàng Lực Lê Thanh Hà Đặng Ngọc Mai Lưu Mạnh Cường

Website: www.thikeco.com.vn

Chức vụ ĐTcơ quan CT HĐQT, TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ TP. Nhân sự TP. Hành chính quản trị

ĐT di động 0913236017

Email cá nhân [email protected]

0913230943 0913596923 0985698880 0904114017

[email protected] [email protected] [email protected]

13. Công ty CP TV Thiết kế và Dịch vụ đầu tư (INFISCO) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

Số 09 Nguyên Hồng – Ba Đình Hà Nội 38312203 (Mã vùng 04) 38356134 [email protected], [email protected]

TT Họ và tên 1 Nguyễn Chí Hùng 2 Nguyễn Ngọc Chiến 3 Dương Văn Thắng

Chức vụ CT HĐQT, TGĐ Phó TGĐ TP. Tổng hợp

ĐTcơ quan

Website: www.infisco.com.vn ĐT di động 0903408755 0913238994 0913281706

Email cá nhân

14. Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học (IRDS) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4 5

14 Lê Thánh Tông – Hoàn Kiếm – HN 38253382 (Mã vùng 04) 38259998 [email protected]

Họ và tên Chu Tuấn Hạ Hoàng Lưu Vinh Hoàng Hải Sơn Đồng Xuân Thơm Lê Hà Phượng

Chức vụ Viện trưởng Viện Phó Viện Phó Chánh VP Phó CVP

ĐTcơ quan

Website: ĐT di động 0903416941 0903532606 0977908868 0913536732 0904190988

Email cá nhân [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

15. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC 1) Địa chỉ: Km 9 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân - HN ĐT: 38544270 (Mã vùng 04) Fax: 38541208 Email: [email protected] Website: www.pecc1.com.vn 11

TT 1 2 3 4

Họ và tên Lê Minh Hà Nguyễn Tài Sơn Lê Trần Phúc Diễm Nghi

Chức vụ CT HĐQT T.Giám đốc TP. KTĐN P.TCNS

ĐTcơ quan

ĐT di động 0903406521 0913237867 0915095605

Email cá nhân [email protected] [email protected] [email protected]

16. Công ty Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng – Bộ Quốc phòng (DCCD) Địa chỉ: 21 Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội ĐT: 62514111 (Mã vùng 04) Fax: 62514111 Email: [email protected] Website: www.dccd.vn TT Họ và tên Chức vụ ĐTcơ quan 1 Nguyễn Trường Sơn CT HĐQT, Giám đốc Phó giám đốc 2 Hoàng Tuấn 3 Lã Toàn Thăng TP. TKM & NCKH

ĐT di động 0903293574

Email cá nhân [email protected]

0903403968 0983011976

[email protected] [email protected]

17. Văn phòng TV và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng – Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ: Km 10 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – HN ĐT: 38545115 (Mã vùng 04) Fax: 38542994 Email: [email protected], [email protected] Website: vptv.com.vn TT Họ và tên 1 Trần Ngọc Phú 2 Vũ Trọng Huy 3 Dương Hùng Tín

Chức vụ Giám đốc PGĐ Chánh VP

ĐTcơ quan ĐT di động Email cá nhân 38545115 0912006086 [email protected] 0913510780 0913357651

18. Công ty TNHH MTV Thiết kế và TVXD công trình hàng không (ADCC) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

180 đường Trường Chinh – Hà Nội 38537988 (Mã vùng 04) 38534468 a[email protected] Website: www.adcc.com.vn

TT Họ và tên 1 Nguyễn Bách Tùng 2 Bùi Văn Tiến

Chức vụ CTHĐQT, TGĐ PTGĐ

3 Nguyễn Hồng Minh 4 Trần Hồng Lĩnh

PTGĐ PTGĐ

12

ĐTcơ quan 38522684

ĐT di động 0903409188 0903427297

Email cá nhân [email protected] [email protected], [email protected] [email protected] [email protected]

5 Tạ Văn Tuấn

Chánh CP

0976068368

19. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex Địa chỉ: 149 Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội ĐT: 38694252 (Mã vùng 04) Fax: 38694737 Email: [email protected]; [email protected] Website: www.pec.com.vn TT Họ và tên 1 Vương Thái Dũng 2 Nguyễn văn Sơn

Chức vụ CT HĐQT TGĐ

ĐTcơ quan 38519551 38686226

ĐT di động 0913226509 0903409630

3 Dương Đức Toàn 4 Vũ Ngọc Thoa

PGĐ Phó phòng HC

38694252

0902252882 0915102767

Email cá nhân [email protected]; [email protected] [email protected]

20. Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải (TRICC-JSC) Địa chỉ: Số 26 Ngõ 371 Kim Mã –P. Ngọc Khánh - Ba Đình – Hà Nội ĐT: 37714276 - 38317235 (Mã vùng 04) Fax: 38461892 Email: [email protected] Website: www.tricc.vn; www.tricc-jsc.com.vn TT 1 2 3 4 5 6

Họ và tên Đỗ Văn Hạt Trần Thiện Cảnh Nguyễn Tiến Công Võ Thanh Hiền Nguyễn Minh Giám Đào Thị Hạnh

Chức vụ CTHĐQT TGĐ

ĐTcơ quan 37714276

Chánh VP TP. TCCB-LĐ

ĐT di động Email cá nhân 0903426508 [email protected] 0912398730 0913039929 0912373541 0913515327 [email protected] 0912075260

21. Công ty Đầu tư Phát triển Công trình Du lịch – DETOURPRO Địa chỉ: Số 2 ngõ 105, đường Nguyễn Phong Sắc, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, HN ĐT: 62813744 (Mã vùng 04) Fax: 62693651 Email: [email protected] Website: www.detourpro.vn; www.detourpro.com; www.detourpro.com.vn TT 1 2 3 4

Họ và tên Bùi Duy Nghĩa Bùi Thúy Hằng Nguyễn Thanh Tùng Trịnh Dương

Chức vụ ĐTcơ quan ĐT di động Email cá nhân CTHĐQT, TGĐ 362693652 0913207910 [email protected] Phó TGĐ 362813740 0912006863 Phó TGĐ TP. TCHC

22. Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây lắp (CDS) 13

Địa chỉ: 33/61Lạc Trung – P.Vĩnh Tuy – HBT – HN Địa chỉ ghi hóa đơn: 477 Minh Khai - HN ĐT: 38622410 (Mã vùng 04) Fax: 38626988 Email: [email protected] Website: TT Họ và tên 1 Vũ Thiết Nghĩa 2 Nguyễn Hồng Phi 3 Phan Anh Định

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT 38622410 TGĐ TP. Kế hoạch 38622410

ĐT di động 0913207748 0913211261 0903217974

Email cá nhân [email protected]

23. Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTICC) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4 5

38 Phố Chùa Láng, Láng Thượng – Đống Đa – HN 38357300 (Mã vùng 04) 38345063 [email protected] Website: www.pticc.com.vn

Họ và tên Đặng Đức Khôi Nhâm Văn Hải Nguyễn Hải Yến Nguyễn Cao Phong Nguyễn Tú Anh

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT 36643699 TGĐ PTGĐ PTGĐ Chánh VP 38357298

ĐT di động 0913568000 0913236978 0913221086 0938260174 0903256365

Email cá nhân [email protected] [email protected]

[email protected], [email protected]

24. Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Xây dựng (CDCC) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4 5 6

52 – 54 Lê Đại Hành – Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội 39764756 (Mã vùng 04) 39745304 [email protected] cdcc.com.vn Website: www.cdcc.com.vn, www.cdcc.vn

Họ và tên Nguyễn Dư Tiến Lê Anh Tuấn Phạm Bách Tùng Đặng Quốc Hưng Phạm Quốc Thắng Nguyễn Tiến Dũng

Chức vụ CTHĐQT TGĐ GĐ Phó GĐ TP. Kỹ thuật TPTCHC

ĐTcơ quan 39764747 39764747 39763564

ĐT di động 0913233146 0903406732 0913228108 0913503286 0903205262 0909121965

Email cá nhân [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

25. Công ty CP Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội (UAC) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: 14

Số 25 Phố Bùi Ngọc Dương – A29 – Mai Hương – Q. Hai Bà Trưng - HN 38634648 (Mã vùng 04) 38632882 [email protected] Website: www.uac.com.vn

TT Họ và tên 1 Giang Quốc Trung 2 Nguyễn Đình Thanh 3 Trần Hoàng Minh 4 Phạm Gia Cát

Chức vụ CTHQĐQT TGĐ

ĐTcơ quan 38632888

PTGĐ PTGĐ

ĐT di động 0913203315 0913219509

Email cá nhân [email protected], [email protected]

0913217856 0983654575

26. Công ty CP Liên doanh Tư vấn và Xây dựng - COFEC Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

Tầng lửng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội 38347591 (Mã vùng 04) 37663950 Website:

TT Họ và tên 1 Vũ Duy Phan 2 Nguyễn Kim Oanh

Chức vụ ĐTcơ quan Giám đốc 38347591 P. Kế hoạch

ĐT di động 0913209494 0982369909

Email cá nhân [email protected]

27. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải - CMB Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4 5

G21 Làng Quốc tế Thăng Long – Q. Cầu Giấy – HN 37545293 (Mã vùng 04) 37566892 [email protected] Website: www.cmbvn.com.vn

Họ và tên Hoàng Tiến Linh Nguyễn Hữu Hòa Phạm Tất Vượt Lê Tất Đạt Lê Hữu Quảng

Chức vụ CTHĐQT, TGĐ PGĐ PGĐ PGĐ TP. Kế hoạch

ĐTcơ quan ĐT di động Email cá nhân 3791821 0903811765 [email protected]

37566891

28. Công ty CP Thiết kế và Tư vấn Xây dựng Hà Nội (HADECON) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

Số 49 - 51 ngõ 84 Trần Quang Diệu- P. Ô Chợ Dừa – Đống Đa – Hà Nội 35334214 (Mã vùng 04) 35334211 [email protected] Website: hadecon.com.vn

TT Họ và tên 1 Nguyễn Lập Sơn 2 Lại Thị Diệp Hoa

Chức vụ CTHĐQT, TGĐ Phó TGĐ

ĐTcơ quan 35334212

ĐT di động Email cá nhân 0913229977 [email protected] 0912449292 [email protected]

29. Công ty Thiết kế và Tư vấn Xây dựng ADC Địa chỉ: Số 5 Ngõ 1395 đường Giải Phóng, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, HN 15

ĐT: Fax: Email:

37342491 (Mã vùng 04) 37342490 [email protected]

TT Họ và tên 1 Đỗ Thanh Dũng 2 Nguyễn Ngọc Hà

Chức vụ Giám đốc PGĐ

ĐTcơ quan 37342494

Website: www.adcco.vn ĐT di động 0903416319

Email cá nhân [email protected]

30. Viện khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội Địa chỉ: ĐT: Fax: Email :

38 Cát Linh – Đống Đa – HN 38455960 (Mã vùng 04) 37333185 [email protected]

TT Họ và tên 1 Nguyễn Sinh Minh

Chức vụ Viện trưởng

ĐTcơ quan 38232899

Website: ĐT di động 0903206469

Email cá nhân

31. Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4 5 6

21 Huỳnh Thúc Kháng – P. Láng Hạ - Đống Đa – HN 37730114 (Mã vùng 04) 37730196 [email protected] Website: ccichn.com.vn

Họ và tên Nguyễn Quốc Hùng Đặng Văn Châu Đỗ Đình Long Nguyễn Hữu Hiếu Trần Thị Thanh Minh Đỗ Thị Thu Hiền

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT 37730716 Giám đốc 37760091 PGĐ PGĐ PGĐ TP. TCHC

ĐT di động Email cá nhân 0913221420 0903418534 0913221382 0903418533 0903202350 0915920525 [email protected]

32. Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hàng không – AEC Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4 5 16

200/10/5 Nguyễn Sơn, P. Bồ Đề, Long Biên, Sân bay Gia Lâm, Hà Nội 38271984 (Mã vùng 04) 38272791 [email protected] Website: www.aec.vn

Họ và tên Nguyễn Phú Hải Nguyễn Xuân Toàn Nguyễn Quyết Thắng Hoàng Văn Hanh Đỗ Thị Hường

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT,GĐ 38271984 PGĐ PGĐ TPTCHC TP KHKD

ĐT di động 0914919015 0903407775 0913205599 0904003778 0982025328

Email cá nhân [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

33. Xí nghiệp Tư vấn-Đầu tư Xây dựng Chiếu sáng và Cơ điện công trình - HAPULICO Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4 5

Số 48 Nguyễn Thiệp, P. Đồng Xuân, Q. Hoàn Kiếm, HN 38581061 (Mã vùng 04) 39747860 [email protected] Website: www. hapulico.com.vn

Họ và tên Nguyễn Ngọc Thắng Nguyễn Quảng Nam Lê Mạnh Phương Nguyễn Tiến Hoàn Đào Ngọc Quí

Chức vụ ĐTcơ quan ĐT di động Email cá nhân CT, TGĐ 0913235811 GĐ Xí nghiệp 0946787555 [email protected] PGĐ PGĐ PGĐ

34. Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4 5

21A Cát Linh – Đống Đa – HN 38455777 (Mã vùng 04) 38232325 [email protected]

Họ và tên Đỗ Hiên Ngang Nguyễn Mạnh Hùng Văn Đức Thắng Lê Văn Lượng Nguyễn Trường Giang

Website: www.ceco.com.vn

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT 38456394 TGĐ 38235146 PGĐ PGĐ TP.TCHC

ĐT di động 0913923659 0912582561 0912056626 0903859316 0904021968

Email cá nhân [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

35. Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông 1 – CIENCO 1 Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4 5 6

Số 2 ngách 34/4 Ngõ 34 – Đường Nguyên Hồng – Đống Đa – HN 37731910 (Mã vùng 04) 37731915 [email protected] Website:

Họ và tên Phạm Văn Bình Vũ Thanh Quang Hoàng Văn Bình Hoàng Phương Lưu Đặng Thị Hải Lý Nguyễn Tiến Công

Chức vụ CT Giám đốc PGĐ PGĐ TP Hành chính Chánh VP

ĐTcơ quan 37731916

ĐT di động 0903409550 0913526718 0913229836 0913583775 0989062156 0913039929

Email cá nhân [email protected]

36. Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Thương mại Địa chỉ: Số 48 Ngõ 102 – Đường Trường Chinh – Phương Mai – Đống Đa –HN 17

ĐT: Fax: Email: TT

36865445 (Mã vùng 04) 38689047 [email protected]

Họ và tên

1 Vũ Đình Hoàn 2 Nguyễn Xuân Hùng 3 Nguyễn Ngọc Phúc

Website:

Chức vụ

ĐTcơ

CTHĐQT TGĐ TP. Tổng hợp

quan 38691129 38694036 38685445

ĐT di động

Email cá nhân

[email protected]

37. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Thủy 1 – WACOSE Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

647 Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, HN 38363196 – 37544838 – 38363249 (Mã vùng 04) 38364534 [email protected] wbesite: www.wacose.com

TT Họ và tên 1 Ngô Xuân Tuyên Nguyễn Phú Xuân Nguyễn Văn Bộ 2 Bạch Mimh Tú

Chức vụ CTHĐQT Tổng Giám đốc Phó TGĐ, phụ trách HH TP TCHC

ĐTcơ quan

ĐT di động

37543163

0932238888 0913028279

37560075

0903957216

Email cá nhân [email protected]

[email protected]

38. Văn phòng TV Thẩm định TK & Giám định Chất lượng Công trình Địa chỉ: 175 Tây Sơn – Đống Đa – HN ĐT: 38522086 (Mã vùng 04) Fax: 35632827 Email: Website: www.vawr.org.vn TT Họ và tên 1 Nguyễn Như Oanh 2 Nguyễn Tuấn Anh

Chức vụ GĐ PGĐ

ĐTcơ quan

ĐT di động 0913574479 0913215921

Email cá nhân

39. Viện Khoa học Thủy lợi Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

171 Tây Sơn – Đống Đa – HN 38522086 (Mã vùng 04) 35632827 [email protected]

TT Họ và tên 1 Nguyễn Tuấn Anh

Chức vụ Giám đốc

ĐTcơ quan 38535112

Website: www.vawr.org.vn ĐT di động 0913215921

40. Công ty CP Tư vấn VIGLACERA –Tcty Gốm sứ VIGLACERA 18

Email cá nhân

Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

Số 57 Phố Vĩnh Phúc – P. Cống Vị - Ba Đình –Hà Nội 38325563 (Mã vùng 04) 38325563 [email protected] Website: www.tuvanviglacera.com

TT Họ và tên 1 Phạm Như Thước 2 Trần Tuấn Anh 3 Trần Thị Vân Kiều

Chức vụ CTHĐQT Giám đốc Phụ trách TCHC

ĐTcơ quan 38525562 32922856

ĐT di động 0913037073 0913525913 0987768068

Email cá nhân

41. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Thăng Long Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

68 Đường Phạm Văn Đồng – Xã Xuân Đỉnh – Huyện Từ Liêm – HN 37577302 (Mã vùng 04) 37577281 [email protected] Website: www.tuvanthanglong.com.vn

TT Họ và tên 1 Nguyễn Hồng Sơn 2 Nguyễn Mạnh Phong

Chức vụ CTHĐQT TGĐ

ĐTcơ quan

ĐT di động

Email cá nhân

42. Công ty CP Tư vấn – Thiết kế - Xây dựng – Kinh doanh nhà (CDH) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4

Tầng 1 – 2 Nhà B5 Làng quốc tế Thăng Long – Cầu Giấy – HN 37910369 (Mã vùng 04) 37910369 [email protected] Website:

Họ và tên Nguyễn Đỗ Quý Bùi Ngọc Sơn Nguyễn Kao Chung Lê Phú Tào

Chức vụ GĐ PGĐ PGĐ CVP

ĐTcơ quan

ĐT di động 0903211269 0903168886 01654009999 0982077468

Email cá nhân [email protected]

43. Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng – HUD.CIC Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4

777 Đường Giải Phóng – Q. Hoàng Mai – HN 36646301 (Mã vùng 04) 36646303 [email protected]; [email protected]

Họ và tên Lê Mạnh Quyền Phạm Hoàng Linh Lê Cao Thắng Đặng Đức Minh

Website: hudcic.com.vn

Chức vụ ĐTcơ quan ĐT di động CT HĐQT, GĐ 36646301 0913226829 0903998517 0903423888 TP Hành chính 36646301 0913558878

Email cá nhân

19

44. Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Việt Nam (VINACICO) Địa chỉ: Tầng 5 Toà nhà CINCO – 623 La Thành – Hà Nội ĐT: 37724364 (Mã vùng 04) Fax: 37724365 Email: [email protected]; [email protected] Website: www.vinacico.com.vn TT Họ và tên 1 Nguyễn Duy Thắng 2 Trần Đức Bá Cao 3 Đỗ Ngọc Sơn

Chức vụ CTHĐQT GĐ PGĐ

ĐTcơ quan

ĐT di động

Email cá nhân

45. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

D9 Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – HN 35540603 (Mã vùng 04) 35540600 [email protected] Website: www.vinaconex.com.vn

TT Họ và tên 1 Nguyễn Duy Khang

Chức vụ Giám đốc

ĐTcơ quan 35540602

ĐT di động 0913205579

Email cá nhân

46. Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đường sắt (RCIC) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

Tầng 2 tòa nhà số 9, đường Láng Hạ, P. Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội 35146640 (Mã vùng 04) 35146641 [email protected] Website: www.rcic.vn

TT Họ và tên 1 Đặng Xuân Thủy 2 3 4 5 6 7 8

Phạm Văn Sắc Nguyễn Quý Dương Kiều Cao Hà Bùi Thị Huệ Trần Tuấn Hưng Phạm Minh Tuấn Trần Mạnh Dũng

Chức vụ ĐTcơ quan ĐT di động Email cá nhân CTHĐQT, TGĐ 35146638 0913306137 [email protected], [email protected] Cố vấn HĐQT PTGĐ 0912355852 [email protected] PTGĐ 0915002680 [email protected] PTGĐ 0982091601 [email protected] PTGĐ 0912506070 [email protected] PTGĐ 0912044352 [email protected] TPTCHC 0987515919 [email protected]

47. Công ty CP Thiết kế Xây dựng Hà Nội (HDC.JSC) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: 20

P.1207 tòa nhà CT4-5 khu đô thị mới Yên Hòa – Cầu Giấy - HN 22122523 (Mã vùng 04) 36291315 [email protected] Website: hdc.com.vn

TT Họ và tên 1 Lê Việt Sơn 2 Vũ Tiến Vinh

Chức vụ Giám đốc PGĐ

ĐTcơ quan 22122523

ĐT di động 0903417099 0913362696

Email cá nhân [email protected]

48. Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Phát triển Bưu điện Hà Nội (HADIC) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

809 đường Giải Phóng – Giáp Bát – Hoàng Mai – HN 36643705 (Mã vùng 04) 36643701 [email protected] Website: hadic.com.vn

TT Họ và tên 1 Đặng Đức Khôi 2 Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ ĐTcơ quan Tổng giám đốc 36643699 PTGĐ

ĐT di động Email cá nhân 0913568000 [email protected]

49. Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Chất lượng Chuyên nghiệp QUALIPRO Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

302 B11A – Nam Trung Yên – Cầu Giấy – HN 22810875 (Mã vùng 04) 22810876 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Nguyễn Thượng Hoàng Hưng

Chức vụ Giám đốc

ĐTcơ quan ĐT di động 0902104488

Email cá nhân

50. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thành Nam (ThanhNam TCC.JSC) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

Tầng 6 – 285 Đội Cấn – Ba Đình – Hà nội 37624041 (Mã vùng 04) 37624042 [email protected] Website: thanhnamcc.com

TT Họ và tên 1 Nguyễn Anh Tuấn 2 Vũ Chí Kiên

Chức vụ TGĐ PGĐ

ĐTcơ quan 37665711

ĐT di động 0903265389 0988290188

Email cá nhân [email protected] [email protected]

51. Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Bạch Đằng Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: Website:

Tầng 3 Tòa nhà Hiệp hội, Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, HN 35575400 (Mã vùng 04) 35575446 [email protected]; [email protected] ccdc.vn

TT Họ và tên 1 Phạm Hồng Sơn

Chức vụ CTHĐQT, TGĐ

ĐTcơ quan ĐT di động 35575406 0983212650

Email cá nhân 21

2 3

Trịnh Xuân Hải Đào Đăng Hanh

PTGĐ PTGĐ, Chánh VP

0904818699

52. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sông Đà – UCRIN Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

Tầng 26 Nhà HH4 Mỹ Đình, Từ Liêm, HN 38548301 (Mã vùng 04) 35522536 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Đinh Văn Duấn 2 Nguyễn Đình Phương 3 Thúy

Chức vụ GĐ PGĐ TP.HC

ĐTcơ quan

ĐT di động 0913011129

Email cá nhân

0913202696

53. Công ty CP Tư vấn Phát triển Công nghệ Xây dựng (CAD., JSC) Địa chỉ: P6N, tổ 62 phường Trung Tự, Q. Đống Đa, Hà Nội Địa chỉ giao dịch: P.1502-1504 Tòa nhà HUD Số 10 Hoa Lư – HBT – HN ĐT: 39747188 (Mã vùng 04) Fax: 39747188 Email: [email protected] Website: www.cadjsc.com TT 1 2 3 4

Họ và tên Phùng Phương Lan Hoàng Nghĩa Hà Lê Hồng Quang Bùi Thị Loan

Chức vụ TGĐ PTGĐ PTGĐ Chánh VP

ĐTcơ quan 39747199

39747188

ĐT di động Email cá nhân 0904512644 [email protected] 0913000878 [email protected] 0913234266 [email protected] 0979392686

54. Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Kiểm định Xây dựng Hà Nội (HACODA) ĐCGD: Nhà số 10, tổ 85 ngõ 9, phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN Trụ sở chính: Phòng 306 – Nhà V3.1 – Số 637 Kim Mã (Khu TT Đại học GTVT) ĐT: 22471234 (Mã vùng 04) Fax : 36248878 Email : [email protected] Website : TT Họ và tên 1 Đỗ văn Học 2 Nguyễn Huy Hoàn 3 Đỗ Thanh Tùng

Chức vụ ĐTcơ quan ĐT di động Giám đốc 36248878 0913506201 PGĐ 0983040849 Chánh VP 0986026455

Email cá nhân [email protected] [email protected]

55. Công ty CP Công nghệ T-Tech Việt Nam (T-TECH., CORP) Địa chỉ : Tầng 24 Tòa nhà Vinaconex 9 đường Phạm Hùng, Từ Liêm, HN ĐT: 35533622 - 33689255 (Mã vùng 04) Fax: 35533038 22

Email:

[email protected]

TT Họ và tên 1 Nguyễn Đình Trọng

Website: www.t-tech.vn

Chức vụ CTHĐQT, TGĐ

ĐTcơ quan

ĐT di động Email cá nhân 0913203898 [email protected]

56. Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

87-89 Hạ Đình – Thanh Xuân – Hà Nội 38584310 (Mã vùng 04) 38585038 [email protected] Website: www.rangdongvn.com

TT Họ và tên 1 Ngô Ngọc Thanh 2 Nguyễn Đoàn Thăng 3 Nguyễn Thị Kim Dung 4 Nguyễn Quốc Bảo

Chức vụ CTHĐQT Tổng GĐ Chánh VP

ĐTcơ quan 38584310 38584310 38584310

ĐT di động 0912391062 0903412958 0914256291 0912159555

Email cá nhân [email protected]

[email protected]

57. Công ty CP Kiến trúc Nhà Việt Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

Phòng 101, số nhà 23 Cự Lộc – Thanh Xuân – HN 35576997 (Mã vùng 04) 35576998 [email protected] Website: www.nhaviethn.com

TT Họ và tên 1 Nguyễn Cao Luận 2 Thẩm Anh Việt 3 Tạ Thị Hạnh

Chức vụ CTHĐQT, TGĐ PTGĐ Chánh VP

ĐTcơ quan ĐT di động Email cá nhân 35576997 0935000999 [email protected] 35576997 0903227949 35576997 01289000999 [email protected]

58. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Hà Tây (HWRECC) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4

28A Đường Lê Trọng Tấn - Quận Hà Đông – Hà Nội 33829415 (Mã vùng 04) 33824436 [email protected] Website: www.tuvanthuyloi.com

Họ và tên Phùng Minh Lượng Đỗ Trung Hưng Lê Xuân An Nguyễn Viết Sản

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT, TGĐ 33515816 PTGĐ PTGĐ Chánh VP

ĐT di động Email cá nhân 0912267939 [email protected] 0983137627 [email protected] 0912128106 [email protected]

59. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Hà Nội (CTEC) 23

Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: Website:

Số 1 Quang Trung – Quận Hà Đông – Hà Nội 33520175 (Mã vùng 04) 33522759 [email protected], [email protected] tuvangiaothong.com.vn

TT Họ và tên 1 Vũ Hoàng Dũng

Chức vụ ĐTcơ quan CT HĐQT

ĐT di động 0912674466

2 3 4 5

Giám đốc PGĐ PGĐ TP.TCHC

0932328006 0913542342 0983523893 0912167206

Bùi Xuân Trường Nguyễn Khắc Kiện Nghiêm Anh Tuấn Vương Danh Tưởng

Email cá nhân [email protected]; [email protected] [email protected] [email protected]

60. Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Kiến trúc Xây dựng Hà Nội (HCCJC) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4 5 6

Số 1 Ngô Thì Nhậm – Phường Quang Trung – Quận Hà Đông – Hà Nội 33828410 – 33824686(Mã vùng 04) 33828411 [email protected] Website:

Họ và tên Hồ Trí Cần Hoàng Tiến Thành Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Trung Hiếu Hồ Trí Thịnh Đặng Thị Minh Lan

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT, TGĐ Phó CTHĐQT UV HĐQT, PTGĐ PTGĐ PTGĐ TP TC- HC

ĐT di động Email cá nhân 0903477123 [email protected] 0904175316 0904100788 0912278799 0904415462 0914322936 [email protected]

61. Công ty CP Tư vấn và Xây dựng 307 (307CONS) Địa chỉ: 363 Phố Vọng – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội ĐT: 38691319 – 36284588 (Mã vùng 04) Fax: 38698267 Email: [email protected] Website: www.307.com.vn TT Họ và tên 1 Trần Đức Minh 2 Nguyễn Thị Thanh Bình 3 Trương Thị Lan Anh

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT, TGĐ 39937988 PTGĐ TP TC-HC 38691319

ĐT di động Email cá nhân 0912076111 [email protected] [email protected] 0912079185 [email protected]

62. Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phát triển Đông Đô (DDIC) Địa chỉ: 5/447 Lạc Long Quân – P. Xuân La – Q. Tây Hồ - Hà Nội ĐT: 37525555 (Mã vùng 04) Fax: 37586248 Email: [email protected] Website: www.ddic.vn 24

TT Họ và tên 1 Nguyễn Quang Huy 2 Nguyễn Hồng Quang

Chức vụ ĐTcơ quan ĐT di động Email cá nhân CTHĐQT, TGĐ 0942363738 [email protected] PTGĐ 0982910102 [email protected]

63. Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng Tầm Nhìn Mới Địa chỉ: Số 24 Nguyễn Thái Học – Ba Đình – Hà Nội Văn phòng giao dịch: Số 23 ngõ 188 – Phố Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội ĐT: 35140843 - 35140844 (Mã vùng 04) Fax: 35140992 Email: [email protected] Website: TT Họ và tên 1 2 Đỗ Việt Hải 3 Trần Thị Lan 4 Nguyễn Thị Thu Hằng

Chức vụ ĐTcơ quan Giám đốc PGĐ 35140843 PGĐ PGĐ

ĐT di động

Email cá nhân

0904005227 [email protected] 0912328107 0986721476 [email protected] .com.vn

64. Công ty CP Thương mại Xây dựng Decovina (DECOVINA.,JSC) Địa chỉ: Số 3B Đặng Thái Thân, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội Văn phòng giao dịch: Tầng 3 Tòa nhà Ngôi sao – 15B Nguyễn Cảnh Dị, KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội ĐT: 35402088 – 668 016 89 (Mã vùng 04) Fax: 35402089 Email: [email protected] Website: www.decovina.com TT Họ và tên 1 Nguyễn Hải Đăng 2 Lê Tiến Hùng 3 Tạ Thùy Liên

Chức vụ ĐTcơ quan Tổng Giám đốc PTGĐ P.TCHC

ĐT di động

Email cá nhân [email protected]

0933372884 [email protected] 01688700810

65. Công ty TNHH Phát triển Giải pháp Công nghệ Tự động Hóa (DSEATECH GROUP) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

Tầng 21 Tòa nhà ICON4 – 234A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội 22154056 – 22466838 (Mã vùng 04) 22466836 [email protected] Website: www.dseatech.com

TT Họ và tên 1 Trần Quốc Dương

Chức vụ Tổng Giám đốc

ĐTcơ quan 22466836

ĐT di động 0988363674

Email cá nhân 25

2

Phú Thị Hằng

0948134566 0983693606

Phó GĐ

66. Công ty CP Khảo sát Thiết kế và Xây dựng USCO (USCO.SDC) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email :

91 Phùng Hưng, P. Hàng Mã, Q. Hoàn Kiếm – HN 37951939 (Mã vùng 04) 37951929 [email protected] Website : www.uscosdc.vn

TT Họ và tên 1 Trương Hữu Hùng 2 Nguyễn Quốc Oai

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT TGĐ 37951939

ĐT di động 0903441815 0913328174

Email cá nhân [email protected] [email protected]

67. Công ty CP Tư vấn Kiến trúc, Kỹ thuật và Môi trường NDC (NDC) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email :

Tầng 6 Tòa nhà Đại Phát, ngõ 82 phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, HN 35771263 – 35771264 (Mã vùng 04) 35771269 [email protected] Website : www.ndc.vn

TT Họ và tên 1 Nguyễn Đăng Cấn

Chức vụ Chủ tịch HĐQT

2

Tổng Giám đốc

Lê Thị Bích Liên

ĐTcơ quan ĐT di động Email cá nhân 0913205318 [email protected], [email protected] 35771265 0913524075 [email protected]

68. Công ty CP CONINCO Công nghệ Xây dựng và Môi trường (CONINCO C&E) Địa chỉ: Phòng 301-302 Tòa nhà Constrexim 8 – Km 8 Nguyễn Trãi, C7 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN ĐT: 38521137 (Mã vùng 04) Fax: 38521113 Email: Website: www.coninco-ce.com.vn TT 1 2 3 4

Họ và tên Trần Văn Hòa Nguyễn Văn Lâm Nguyễn Thành Châu Lương Thị Ngà

Chức vụ TGĐ PTGĐ PTGĐ P. Tổng hợp

ĐTcơ quan

ĐT di động Email cá nhân 0913220795 0913591957 0936191059 0983246286 [email protected]

69. Công ty CP Tư vấn và Thiết kế Xây dựng ACE (ACE.,JSC) Địa chỉ: 96 Định Công, Q. Thanh Xuân, HN 26

ĐT: Fax: Email :

36646046 (Mã vùng 04) 36646044 [email protected]

TT Họ và tên 1 Trần Phú Bình 2 Nguyễn Ngọc Đức

Website :

Chức vụ ĐTcơ quan ĐT di động Email cá nhân CTHĐQT, GĐ 0913584290 [email protected] PGĐ 01253568888

70. Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Hà Minh Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

Tầng 8, Tòa nhà TID, số 4 Liễu Giai, Ba Đình, HN 37621947 (Mã vùng 04) 35642236 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Đặng Lưu Việt

Chức vụ Giám đốc

ĐTcơ quan 37621947

ĐT di động 0913248312

Email cá nhân

71. Công ty TNHH Sản xuất Cơ điện và Thương mại Phương Linh Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4

Phòng B, Tầng 6, Tháp A, 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 35558875 (Mã vùng 04) 35558876 [email protected] Website: www.phuonglinh.vn

Họ và tên Trần Văn Lê Nguyễn Khắc Trình Nguyễn Phương Thảo Nguyễn Hoành Anh

Chức vụ ĐTcơ quan Giám đốc 35558875 Phó GĐ 37502688 Phó GĐ 35666063 TP. Dự án 35563500

ĐT di động 0913217049 0985695939 0913309167 0919999066

Email cá nhân [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

72. Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công nghệ Cao Việt Nam Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

Số 333 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội 373335888 (Mã vùng 04) 373335888 [email protected] Website: http://vitc.net.vn

TT Họ và tên 1 Nguyễn Hữu Cường 2 Đỗ Đức Thăng 3 Trần Quý Dương

Chức vụ CT. HĐQT PCT. HĐQT Phó TGĐ

ĐTcơ quan 373335888 373335888 373335888

ĐT di động Email cá nhân 0933331111 [email protected] 0903425259 [email protected] 0982250868 [email protected] 27

4 5

28

Nguyễn Văn Phương Lại Thị Hương

Phó TGĐ CVP

373335888 373335888

0913015265 [email protected] 0946966585 laihuon[email protected]

KHU VỰC BẮC TÂY BẮC BỘ BAN ĐẠI DIỆN KHU VỰC TT Họ và tên 1 Đỗ Quang 2 Nguyễn Quang Vinh 3 Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ ĐTcơ quan ĐT di động Email cá nhân Trưởng ban 0280 3857455 0913313080 [email protected] Phó TB 026 3853822 0913279445 Phó TB 023 3876 881 0912027 094 [email protected]

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN KHU VỰC 1. Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Thái Nguyên Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4

05/1 Đường Bắc Kạn - P. Hoàng Văn Thụ - TP. Thái Nguyên 3857455 (Mã vùng 0280) 3656141 [email protected] Website: www.tcico.vn

Họ và tên Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Quang Hưng Phạm Thái Phan Trần Ngọc

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT GĐ PGĐ CVP

ĐT di động 0913313098 0982501567 0913027681 0989063127

Email cá nhân

[email protected]

2. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Cao Bằng Địa chỉ: 166 Lý Tự Trọng - P. Hợp Giang - TP. Cao Bằng ĐT: 3853822 (Mã vùng 026) Fax: 3853377 Email: Website: TT Họ và tên 1 Nguyễn Quang Vinh

Chức vụ Giám đốc

ĐTcơ quan 3853822

ĐT di động 0913 279445

Email cá nhân [email protected]

3. Công ty CP Tư vấn Tổng hợp tỉnh Lai Châu Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu 3876881 (Mã vùng 023) 3876042 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Nguyễn Văn Tuấn 2 Lương Trung Kiên

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT,GĐ 3876881 PGĐ

ĐT di động 0972692692 0975356208

Email cá nhân

29

3

Lương Thị Hậu

Chánh VP

0946599147

4. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Cơ sở hạ tầng Thái Nguyên Địa chỉ: Ngõ 566 Lương Ngọc Quyến - Tổ 9 - P. Đồng Quang - TP. Thái Nguyên ĐT: 3855487 (Mã vùng 0280) Fax: 3751860 Email: Website: TT Họ và tên 1 Đàm Mạnh Bình 2 Nguyễn Thiện Bội

Chức vụ Giám đốc Chánh VP

ĐTcơ quan 3855487

ĐT di động 0913554851 0912735863

Email cá nhân [email protected]

5. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Vĩnh Phúc Địa chỉ: Số 351 Đường Mê Linh - Phường Liên Bảo – Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc ĐT: 3844939 (Mã vùng 0211) Fax: 3844939 Email: Website: TT Họ và tên 1 Trương Văn Hai 2 Phạm Đức Hậu 3 Lê Trung Dũng

Chức vụ Giám đốc PGĐ CVP

ĐTcơ quan 3844939

ĐT di động 0912067106 0912054189 0983240828

Email cá nhân [email protected]

6. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Phú Thọ Địa chỉ: Phố Tiên Phú – P.Tiên Cát – TP.Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ ĐT: 3847004 (Mã vùng 0210) Fax: 3811131 Email: Website: TT Họ và tên Chức vụ ĐTcơ quan 1 Trịnh Ân Khánh CTHĐQT,GĐ 3846791 2 Quách Nguyễn Hòa CVP 3847004

ĐT di động 0913282523

Email cá nhân

7. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Sơn La – SOLCO Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT Họ và tên 1 Trần Quốc Hội 30

39 Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La 3852278 (Mã vùng 022) 3852266 [email protected] Website: Chức vụ ĐTcơ quan ĐT di động Email cá nhân CTHĐQT,TGĐ 3852278 0912022764 [email protected] 0974009898

2 3 4

Đỗ Mạnh Cường PTGĐ Nguyễn Đăng Khóa TP Tư vấn Nguyễn Thành Lương Kế toán trưởng

3753329

0918141964 0912587405 [email protected] 0944672789

8. Trung tâm Tư vấn Khảo sát Thiết kế đô thị Công ty CP Xây dựng Thương mại và Phát triển Đô thị Sơn La Địa chỉ: Số 2 Đường Lò Văn Giá – TP. Sơn La – Sơn La ĐT: 3852334 (Mã vùng 022) Fax: 3854542 Email : Website: TT 1 2

Họ và tên

Chức vụ

Nguyễn Trường Giang Tòng Văn Địa

ĐTcơ

quan Giám đốc 3854007 Giám đốc Cty 3852337

ĐT di động

Email cá nhân

0913252033

9. Công ty TNHH Tư vấn Phát triển Hạ tầng và Kỹ thuật Tây Bắc (CDIT-TBCo) Địa chỉ: Số 102, tổ dân phố 21, P. Mường Thanh – TP. Điện Biên Phủ, T. Điện Biên ĐT: 3833794 (Mã vùng 0230) Fax: 3827862 Email: [email protected] Website: TT Họ và tên 1 Bùi Toàn Thắng 2 Trần Thành Đoàn

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT, GĐ 3833794 TP Tổ chức

ĐT di động 0913511616 0983632603

Email cá nhân [email protected]

10. Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng tỉnh Điện Biên Địa chỉ: Tổ dân phố số 9 – Phường Mường Thanh – TP.Điện Biên – T.Điện Biên ĐT: 3824630 (Mã vùng 023) Fax: 3830097 Email: Website: TT Họ và tên 1 Nguyễn Quang Hoán

Chức vụ Giám đốc

ĐTcơ quan 3824911

ĐT di động 0912600023

Email cá nhân [email protected]

11. Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng Lai Châu Địa chỉ: Phường Tân Phong – Thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu ĐT: 2210261 (Mã vùng 023) Fax: 3791339 Email: Website: 31

TT Họ và tên 1 Nguyễn Tiến Hoàn

Chức vụ Giám đốc

ĐTcơ quan

ĐT di động 0912445061

Email cá nhân

12. Công ty CP Tư vấn Kiến trúc Xây dựng Thái Nguyên Địa chỉ: Số 125B đường Cách mạng tháng Tám - Phương Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên ĐT: 3652889 (Mã vùng 0280) Fax: Email: [email protected] Website: TT Họ và tên 1 Đỗ Quang 2 Cao Tuấn Long

32

Chức vụ Giám đốc CVP

ĐTcơ quan

ĐT di động 0913313080 0916555927

Email cá nhân [email protected]

KHU VỰC ĐÔNG BẮC VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ BAN ĐẠI DIỆN KHU VỰC TT 1 2 3 4 5

Họ và tên Bui Van Vuong Cao Minh Khang Đào Trọng Hậu Bùi Văn Bảng Nguyễn Thắng Lợi

Chức vụ Trưởng ban P. Trưởng ban P. Trưởng ban P. Trưởng ban P. Trưởng ban

ĐTcơ quan 025 3887389 031 3746021 031 3551180 036 3839092 024 1822741

ĐT di động 0913299997 0903411845 0912235777 0913010489 0913358275

Email cá nhân [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN KHU VỰC 1. Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Giao thông Công chính Hải Phòng- TCIC Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

32 Điện Biên Phủ - Q.Ngô Quyền - TP.Hải Phòng 859960 (Mã vùng 0313) 859668 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Nguyễn Hữu Hoàn 2 Đào Trọng Hậu 3 Đặng Huy Hoàng

Chức vụ ĐTcơ quan CT HĐQT 3859856 T. Giám đốc 3551180 Chánh VP 3859960

ĐT di động Email cá nhân 0903425537 [email protected] 0912235777 [email protected] 0903423782 [email protected]

2. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Lạng Sơn – LASCO.,JSC Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4

Số 9A đường Hùng Vương – P. Chi Lăng – TP.Lạng Sơn – Tỉnh Lạng Sơn 3813101 (Mã vùng 025) 3813834 [email protected] Website:

Họ và tên Nguyễn Văn Lợi Nguyễn Đức Thoan Nguyễn Thanh Tùng Chu Văn Nam

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT 3812348 GĐ Phó GĐ 3811316 Chánh CP

ĐT di động 0914539888 0913314368 0904120838 0984783698

Email cá nhân [email protected] [email protected]

3. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi tỉnh Lạng Sơn Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

76 Phố Cửa Đông – Phường Chi Lăng – TP.Lạng Sơn – Tỉnh Lạng Sơn 3812225 (Mã vùng 025) 3812706 [email protected] Website: 33

TT Họ và tên 1 Hứa Văn Póm 2 Đặng Văn Tấn

Chức vụ Giám đốc PGĐ

ĐTcơ quan 3812706 3811191

ĐT di động 0913298805

Email cá nhân

4. Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn – LSTC Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4

Đường Quang Trung – P.Chi Lăng – TP.Lạng Sơn – Lạng Sơn 3810728 (Mã vùng 025) 3810275 [email protected] Website:

Họ và tên Hoàng Văn Hải Nguyễn Anh Tuấn Hoàng Thị Bình Linh Văn Khìm

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT, GĐ 3810728 PGĐ Chánh VP TP. HC-TH 2210879

ĐT di động 0913590422 0912011255 0977660978 0912202879

Email cá nhân

[email protected]

5. Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bắc Giang Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

392 đường Xương Giang – P. Ngô Quyền – TP. Bắc Giang – T. Bắc Giang 3854391 (Mã vùng 0240) 3850422 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Bùi Văn Giang

Chức vụ Giám đốc

ĐTcơ quan 3854391

ĐT di động 0913344418

Email cá nhân [email protected]

6. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

68 Lý Thái Tổ - TP.Bắc Ninh – Bắc Ninh 3822055 (Mã vùng 0241) 3828436 [email protected]; [email protected]

TT Họ và tên 1 Nguyễn Khái 2 Nguyễn Công Anh

Chức vụ ĐTcơ quan CT HĐQT, GĐ TPTCHC

ĐT di động 0912056191 0982773898

Website: Email cá nhân

7. Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bắc Ninh Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 34

Họ và tên

Đường Huyền Quang – TP.Bắc Ninh – Bắc Ninh 3895837 (Mã vùng 0241) 3895837 [email protected] Website: www.tuvanxdbncp.vn Chức vụ

ĐTcơ quan

ĐT di động

Email cá nhân

1 2

Nguyễn Thắng Lợi Nguyễn Văn Việt

Giám đốc TP. QLTH

3822741 3822951

0913358275 0942878909

[email protected] [email protected]

8. Công ty CP Tư vấn Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng Quảng Ninh Địa chỉ: Km số 3 Nguyễn Văn Cừ - P.Hồng Hải – TP. Hạ Long – T. Quảng Ninh ĐT: 3837219 (Mã vùng 033) Fax: 3835610 Email: Website: TT Họ và tên 1 Trần Cao Khải 2 Lê Văn Quang

Chức vụ Giám đốc Phó Giám đốc

ĐTcơ quan 3837219

ĐT di động Email cá nhân 0913266202 0913314269 [email protected]

9. Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Giao thông Quảng Ninh – QNTECO Địa chỉ: Tổ 5 khu 1 – Phường Bãi Cháy – Phố Hồ Xuân Hương TP. Hạ Long – Quảng Ninh ĐT: 3846338 (Mã vùng 033) Fax: 3849840 Email: [email protected] Website: TT Họ và tên 1 Hoàng Quang Nam 2 3

Phạm Văn Vỹ Hoàng Thị Bình

Chức vụ CTHĐQT, Giám đốc PGĐ CVP

ĐTcơ quan 3846338

ĐT di động 0912090236

Email cá nhân [email protected]

0989555320 0977660978

10. Công ty CP Tư vấn Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng Hải Dương (PDC) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4 5

Số 01 đường Thanh Niên – P. Trần Hưng Đạo – TP. Hải Dương 3853802 (Mã vùng 0320) 3857971 [email protected]ahoo.com Website: pdchaiduong.com

Họ và tên Vương Trắc Nguyễn Duy Lịch Đặng Thị Ánh Hồng Nguyễn Hợp Tuấn NguyễnTrung Kiên

Chức vụ ĐTcơ quan CT HĐQT TGĐ 3854089 PTGĐ PTGĐ TP TCHC 3853802

ĐT di động 0913 279 638 0912226 813 0904774495 0988095655 0989795592

Email cá nhân

11. Công ty Thép Việt Nhật Địa chỉ: Km 9 Quốc lộ 5 - Quán Toan – Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng 35

ĐT: Fax: Email:

3748204 (Mã vùng 031) 3749051 [email protected]

TT Họ và tên 1 Nguyễn Văn Bình 2 Trần Trọng Hải

Chức vụ ĐTcơ quan T. Giám đốc 3748204 P. TGĐ 3749998

Website: ĐT di động 0913241405 0913244997

Email cá nhân

12. Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Á châu Địa chỉ: 18 Cù Chính Lan – Quận Hồng Bàng - TP. Hải Phòng ĐT: 3746080 (Mã vùng 031) Fax: 3842828 Email: Website: TT Họ và tên 1 Lương Thanh Bình

Chức vụ Phó TGĐ

ĐTcơ quan 3746080

ĐT di động 0904040606

Email cá nhân

13. Công ty CP Tư vấn Thiết kế Công trình Xây dựng Hải Phòng – HCDC Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4

36 Lý Tự Trọng – Hồng Bàng - TP. Hải Phòng 3746021 (Mã vùng 031) 3841877 [email protected] Website: www.hcdc.com.vn

Họ và tên Đào Viết Cán Cao Minh Khang Nguyễn Hữu Vĩnh Nguyễn Đức Phương

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT 3841101 T.Giám đốc 3746021 Chánh VP 3821025 TP KHCT

ĐT di động 0989150500 0903411845 0979730954 0989093074

Email cá nhân [email protected] [email protected]

14. Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viễn thông Tin học Hải Phòng Địa chỉ: 350 Văn Cao – Hải An – TP.Hải Phòng ĐT: 3821898 (Mã vùng 031) Fax: 3821897 Email: Website: TT Họ và tên 1 Vũ Đình Phong

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT,TGĐ 3821898

ĐT di động 0913527802

Email cá nhân [email protected]

15. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông - Sở GTVT Thái Bình Địa chỉ: Tổ 9 đường Nắn Cải – P. Hoàng Diệu – TP. Thái Bình – tỉnh Thái Bình ĐT: 3736030 (Mã vùng 036) 36

Fax: Email:

3833100 [email protected]

TT Họ và tên 1 Hoàng Văn Hiếu 2 Hoàng Ngọc Thao 3 Nguyễn Văn Đức

Chức vụ CT HĐQT PGĐ

ĐTcơ quan 3736030

Website: ĐT di động 0912181418 0948435475 0982429019

Email cá nhân [email protected]

16. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Thái Bình Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

Số 78 Đường Lý Thường Kiệt – TP. Thái Bình – tỉnh Thái Bình 3731321 (Mã vùng 036) 3738623 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Bùi Văn Trường 2 Nguyễn Văn Đóa

Chức vụ ĐTcơ quan CT HĐQT,GĐ 3731751 P giám đốc 3731471

ĐT di động 0912135769

Email cá nhân

17. Công ty CP Tư vấn Quy hoạch Khảo sát Thiết kế Xây dựng Thái Bình Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4

188 Hai Bà Trưng – TP.Thái Bình – Thái Bình 3831566 (Mã vùng 036) 3641252 [email protected] Website:

Họ và tên Bùi Văn Bảng Trần Văn Bộ Hà Trường Giang Bùi Đình Thắng

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT, GĐ 3839092 Phó GĐ 3831566 Phó GĐ Phó GĐ

ĐT di động 0913010489 0903479480 0913038625 0913537584

Email cá nhân

[email protected] [email protected]; [email protected]

18. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Ninh Bình Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4

746 đường Trần Hưng Đạo – P. Tân Thành – TP. Ninh Bình – T. Ninh Bình 3871540 (Mã vùng 030) 3896771 Website:

Họ và tên Nguyễn Hữu Dự Nguyễn Phúc Hà Tống Văn Phê Nguyễn Thị Dung

Chức vụ Giám đốc PGĐ PGĐ CVP

ĐTcơ quan 3875822

ĐT di động 0912134971

Email cá nhân

0912138436 37

19. Công ty CP Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Ninh Bình Địa chỉ : Số 264 Đường Ngô Gia Tự - P. Lam Sơn - P.Thanh Bình TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình ĐT: Fax: Email: [email protected] Website: TT Họ và tên 1 Phạm Xuân Loát 2 Trịnh Tiến Dũng 3 Đinh Thị Tính

Chức vụ Giám đốc Phó GĐ TPTC

ĐTcơ quan

ĐT di động 0913292885 0915178303 0914025193

Email cá nhân [email protected]

20. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Trung Sơn Địa chỉ : ĐT: Fax: Email: TT 1

38

Số 68 Phố Thai Luông, P.Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn (Mã vùng 025) 3877289 [email protected] Website:

Họ và tên Bùi Văn Vường

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT, GĐ 025 3887389

ĐT di động 0913299997

Email cá nhân [email protected]

KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ BAN ĐẠI DIỆN KHU VỰC TT 1 2 3 4 5 6

Họ và tên Nguyễn Hồng Sơn Phan Trọng Thông Phạm Xuân Tú Nguyễn Văn Thành Hoàng Văn Tròn Nguyễn Quốc Hà

Chức vụ ĐTcơ quan Trưởng ban 038 844894 P.Trưởng ban 038 599561 P.Trưởng ban 038 849315 P.Trưởng ban 037 712870 P.Trưởng ban 052 3821298 P.Trưởng ban 039 3881372

ĐT di động 0 913272434 0 913272887 0 912448342 0 913385016 0 912098797 0 913577854

Email cá nhân [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN KHU VỰC 1. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi và Phát triển Nông thôn Nghệ An Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Thị Minh Khai, Khối 17, P. Hương Bình, TP.Vinh, Nghệ An ĐT : 3849315 (Mã vùng 038) Fax: 3835659 Email: Website: TT Họ và tên 1 Phạm Xuân Tú 2 Đinh Xuân Thông

Chức vụ CT HĐQT Giám đốc

ĐTcơ quan 3849315 3832067

ĐT di động 0 912448342 0 913274835

Email cá nhân

2. Tổng Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Thanh Hóa - TTCC Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

Số 11 Đường Hạc Thành - P. Điện Biên - TP. Thanh Hóa - T.Thanh Hóa 3852092 (Mã vùng 037) 3750244 [email protected] Website: tvgtthanhhoa.com.vn

TT Họ và tên 1 Ngô Chiến Thắng 2 Đỗ Thị Vân

Chức vụ CTHĐQT,TGĐ Văn phòng

ĐTcơ quan 3858086 3852092

ĐT di động Email cá nhân 0913310386 [email protected] 0914609489 [email protected]

3. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Công nghệ T-H Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

51 Đại Lộ Lê Lợi - P.Tân Sơn - TP. Thanh Hóa 3712870 (Mã vùng 037) 3715817 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Nguyễn Văn Thành

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT, GĐ

ĐT di động 0913385016

Email cá nhân

39

4. Công ty CP Tư vấn Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng Nghệ An - NACICO Địa chỉ: 146 Đường Hồng Bàng - P. Lê Mao - TP. Vinh - NA ĐT: 35627977 (Mã vùng 038) Fax: 3847554 Email: [email protected] Website: TT Họ và tên 1 Nguyễn Hồng Sơn 2 Hồ Sỹ Lâm 3 Lê Trung Dũng

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT,TGĐ 3844894 PTGĐ Chánh VP

ĐT di động Email cá nhân 0913272434 [email protected] 0912341423 0934535686 [email protected]

5. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Vinaco Địa chỉ: 217 Đường Lê Lợi - TP. Vinh - Nghệ An ĐT: 3831854 (Mã vùng 038) Fax: 3585077 Email: [email protected] Website: www.vinaco.com.vn TT Họ và tên 1 Nguyễn Thị Thu Hà 2 Nguyên Trung Sơn

Chức vụ CTHĐQT,TGĐ Phó GĐ, CVP

ĐTcơ quan 3561442 3531442

ĐT di động

Email cá nhân

6. Công ty CP Tư vấn 497 - TECCO 497 Địa chỉ: 72 Nguyễn Sỹ Sách - TP. Vinh - Nghệ An ĐT: 3832716 (Mã vùng 038) Fax: 3832721 Email: [email protected] Website: www.tuvan497.com.vn TT 1 2 3 4

Họ và tên Chức vụ ĐTcơ quan Bùi Vĩnh Huệ CTHĐQT, GĐ 8607979 Hoàng Nghĩa Tự Phó CTHĐQT 8607676 Phạm Xuân Trường Phó GĐ 8607456 Trần Văn Đường TPNC

ĐT di động 0913273954 0912286848 0948228019 0912143623

Email cá nhân [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

7. Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Đầu tư T&D (T&D) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT Họ và tên 1 Trần Vũ Quang 40

87 Lý Tự Trọng - TP. Vinh - Nghệ An 3586506 (Mã vùng 038) 3586515 [email protected] Website: www.tuvantvad.com.vn Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT,GĐ 3586506

ĐT di động 0903440700

Email cá nhân [email protected]

2 3

Phạm Anh Tuấn Đặng Việt Hùng

PGĐ PGĐ kinh doanh

0919561626 0917093537

8. Công ty TNHH Tiến bộ Khoa học Công nghệ Xây dựng Thái Hoàng Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

Số 4B đường Kim Đồng - P.Hưng Bình - TP.Vinh - Nghệ An 3599256 (Mã vùng 038) 3842199 [email protected]

TT Họ và tên 1 Thái Khắc Sáu 2 Thái Khắc Hoàng

Chức vụ CTHĐQT Giám đốc

ĐTcơ quan 3842199

ĐT di động 0982541111 0989019555

Email cá nhân [email protected]

9. Công ty CP Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải 4 Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

02 đường Lệ Ninh, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An 3853374 (Mã vùng 038) 3854276 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Nguyễn Hữu Nhàn

Chức vụ GĐ

ĐTcơ quan

ĐT di động

Email cá nhân

10. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Hà Tĩnh Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

75 Nguyễn Chí Thanh - TP. Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 3881372 (Mã vùng 039) 3881372 [email protected]

TT Họ và tên 1 Nguyễn Huy Bình 2 Nguyễn Hữu Tiến

Chức vụ Giám đốc CVP

ĐTcơ quan

ĐT di động 0977002255 0906244245

Website: Email cá nhân

11. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Quảng Bình Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

Số 7 Nguyễn Văn Linh, P.Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 3822480 (Mã vùng 052) 3821298 Website:

TT Họ và tên 1 Hoàng Văn Tròn 2 Nguyễn Hồng Sơn

Chức vụ ĐTcơ quan Giám đốc 3821298 PGĐ

ĐT di động 0912098797

Email cá nhân

41

3 4 5

Nguyễn Quang Tiến Nguyễn Xuân Hoàng Nguyễn Viết Tân

PGĐ PGĐ PGĐ

12. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Quảng Bình (TCCQI) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

60 Đường Lê Thành Đồng - P. Hải Thành - TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình 3827637 (Mã vùng 052) 3825125 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Nguyễn Mạnh Thắng 2 Phạm Xuân Hợp 3 Lê Hữu Thoan

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT, GĐ PGĐ CVP

ĐT di động Email cá nhân 0912554442 [email protected] 0913376551 [email protected] 0912386399 [email protected]

13. Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thăng Long Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4 5

42

Lô 32 K1 Khu ĐTM Bắc Đại Lộ Lê Lợi - TP. Thanh Hóa 3711971 (Mã vùng 037) 3711971 [email protected] Website: thanglong552.com.vn

Họ và tên Trần Quốc Khánh Lê Duy Thắng Nguyễn Đức Sơn Ninh Đức Minh Nguyễn Thị Hằng

Chức vụ Giám đốc Phó GĐ Phó GĐ Phó GĐ TPTC-HC

ĐTcơ quan

ĐT di động 0903490606 0912288096 0982382879 0903416838 0988366644

Email cá nhân [email protected] [email protected] [email protected]

KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ BAN ĐẠI DIỆN KHU VỰC TT 1 2 3 4 5

Họ và tên Phạm Phú Bình Phạm Minh Sơn NguyễnMinhThùy Trịnh Thanh Hà Lê Tam Chung

Chức vụ Trưởng ban P.Trưởng ban Ủy viên Ủy viên Uỷ viên

ĐTcơ quan 0511 3822269 058 2220330 055 3823317 056 3892164 056 3822418

ĐT di động 0903504046 0963505090 0913470578 0913440792 0903503272

Email cá nhân [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN KHU VỰC 1. Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng - CDC ĐN Địa chỉ: 21 Trần Quốc Toản - TP. Đà Nẵng ĐT: 3822274 (Mã vùng 0511) Fax: 3821142 Email: TT Họ và tên 1 Phạm Phú Hòa 2 Phạm Phú Bình 3

Chức vụ ĐTcơ quan CT HĐQT 3822274 T. Giám đốc 3822269

Nguyễn Thanh Hải

Chánh VP

Website: ĐT di động 0903504045 0903504046

Email cá nhân [email protected] [email protected]; [email protected]

3822274

2. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Miền Trung - MTCCC Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

199 Nguyễn Văn Linh - TP. Đà Nẵng 3826658 (Mã vùng 0511) 3817133 [email protected]

TT Họ và tên 1 Vũ Thế Dũng 2 3

Nguyễn Xuân Thoại Nguyễn Thạnh

Chức vụ Giám đốc PGĐ PGĐ

ĐTcơ quan 3865475

Website: ĐT di động 0903581915 0955667789 0905122295

Email cá nhân [email protected]; [email protected]

3. Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Giao thông Công chính Đà Nẵng - TCD Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

363 Tôn Đức Thắng - Q. Liên Chiểu - Đà Nẵng 3842110 (Mã vùng 0511) 3842552 [email protected]

Website: www.tcd.vn 43

TT 1 2 3 4 5 6

Họ và tên Đặng Văn Hồng Đặng Văn Thanh Đỗ Bình Lê Tùng Nguyễn Hữu Trung Nguyễn Kim Tiến

Chức vụ ĐTcơ quan TGĐ 3842 552 CT HĐQT, PTGĐ Phó TGĐ–TP HC Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ

ĐT di động 0903 575 222 0905 103 094 0913 550 630 0903 596 009 0903 550 009 0903 510 645

Email cá nhân [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

4. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 5 - TECCO5 Địa chỉ: 229 Đường Trường Chinh, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng ĐT: 3811893 (Mã vùng 0511) Fax: 3842415 Email: Website: TT Họ và tên 1 Phan Đức Huấn 2 Phạm Anh Hùng 3 Phạm Ngọc Vinh

Chức vụ CTHĐQT TGĐ PTGĐ

ĐTcơ quan 3842378

ĐT di động 0913403197 0918544344

Email cá nhân [email protected]

5. Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng - C.I.C.O Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

517 Trần Cao Vân - Q.Thanh Khê - TP. Đà Nẵng 3710804 (Mã vùng 0511) 3811049 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Đỗ Văn Khôi

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT, TGĐ

ĐT di động 0913423777

Email cá nhân

6. Công ty CP Đầu tư Xây dựng CWS (CWS) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

Tầng 5 - Số 02 Quang Trung, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 3692555 (Mã vùng 0511) 3692556 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Nguyễn Hữu Thành

44

Chức vụ CTHĐQT, T. Giám đốc

ĐTcơ quan

ĐT di động 0903571273 0956568888

Email cá nhân [email protected]

7. Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thừa Thiên Huế (TICCO) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

Quốc lộ 93 Đường Phạm Văn Đồng - Khu QH Nam Vĩ Dạ - TP. Huế 3823287 (Mã vùng 054) 3823920 [email protected] Website:

TT Họ và tên Chức vụ ĐTcơ quan 1 Nguyễn Hồng Sỹ TGĐ 3823920 2 Nguyễn Duy Cường TP Kế hoạch 3812077

ĐT di động 0913426033 0914025878

Email cá nhân

8. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thừa Thiên Huế Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

28 Lý Thường Kiệt - TP. Huế - T. Thừa Thiên Huế 3823955 (Mã vùng 054) 3826811 [email protected] Website: www.tvxdtth.com

TT Họ và tên 1 Nguyễn Nguyễn 2 Vũ Hồng Phong

Chức vụ CTHĐQT Giám đốc

ĐTcơ quan 3826811

ĐT di động

Email cá nhân

9. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình (CONSULCO) Địa chỉ: 207 Phan Đình Phùng - Thị xã Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi ĐT: 3823317 (Mã vùng 055) Fax: 3835217 Email: Website: www.thietke.com.vn TT 1 2 3 4

Họ và tên Nguyễn Minh Thuỳ Tạ Lê Tuấn Trần Quốc Dân Trịnh Thị Tuyết Sa

Chức vụ CTHĐQT Giám đốc PGĐ TP.HC

ĐTcơ quan

ĐT di động 0913470578 0903586466 0914061445 0983826449

Email cá nhân [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

10. Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Quảng Ngãi Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

112 Phan Đình Phùng - TP.Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 3825164 (Mã vùng 055) 3829047 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Nguyễn Đức Minh

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT, GĐ 3825164

ĐT di động 0913470336

Email cá nhân [email protected]

45

11. Công ty CP Tư vấn Thiết kế Giao thông Bình Định - BICODESCO Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4

03 Trần Bình Trọng - TP. Quy Nhơn - Bình Định 3891264 (Mã vùng 056) 3891023 -3818 754 [email protected] Website:

Họ và tên Trịnh Thanh Hà Vũ Đức Hòa Lê Thanh Bảo Phạm Văn Hảo

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT, GĐ 3892164 PGĐ PGĐ Phụ trách hành chính

ĐT di động 0913440792 0913483622 0913483588 0914124585

Email cá nhân

12. Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Bình Định - BIDESCO Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4

350 Trần Hưng Đạo - TP. Quy Nhơn - Bình Định 3822418 (Mã vùng 056) 3818750 [email protected] Website: www.bidesco.binhdinh.com.vn

Họ và tên Lê Tam Chung Phạm Thị Kim Đào Lê Văn Trị Bùi Thị Hoàng Oanh

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT, GĐ 3822418 PGĐ TP Kế hoạch 3824204 TP. TCHC

ĐT di động Email cá nhân 0903503273 [email protected] 0914427667 [email protected] 0914174656 [email protected] 0987202782

13. Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Nam - TECCO.QNA Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

10 Nguyễn Du - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam 2211216 (Mã vùng 0510) 3887678 [email protected] Website: teccoqna.com.vn

TT Họ và tên 1 Nguyễn Thọ Sơn 2 Nguyễn Văn Công 3 Nguyễn Hữu Ánh

46

Chức vụ Giám đốc PGĐ TP.KHTH

ĐTcơ quan

ĐT di động 0913499568 0942505257 0983363755

Email cá nhân [email protected] [email protected]

KHU VỰC NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN BAN ĐẠI DIỆN KHU VỰC TT 1 2 3 4 5

Họ và tên Phan Văn Đáng Trần Anh Tuấn Nguyễn Hữu Dũng Mai Ngọc Thuận Nguyễn Văn Liên

Chức vụ Trưởng ban P. Trưởng ban Ủy viên Ủy viên Ủy viên

ĐTcơ quan 058 3510270 059 3821224 060 3861256 062 3822950 050 3810399

ĐT di động 0913461475 0913479337 0903527879 0913642666 0903504039

Email cá nhân [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN KHU VỰC 1. Công ty CP Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Khánh Hòa Địa chỉ: 27 Tô Hiến Thành- TP. Nha Trang - Khánh Hòa ĐT : 3510270 (Mã vùng 058) Fax: 3515665 Email: [email protected] Website: TT Họ và tên 1 Phạm Như Vinh 2 Phan Văn Đáng 3 Nguyễn Quốc Khánh

Chức vụ ĐTcơ quan CT HĐQT 3510273 T. Giám đốc 3510270 Phó TGĐ 3513044

ĐT di động 0913461484 0913461475 0905179669

Email cá nhân [email protected] [email protected]

2. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 4 Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám - TP. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hoà ĐT: 2220405 (Mã vùng 058) Fax: 2220400 Email: [email protected] Website: TT Họ và tên 1 Phạm Minh Sơn

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐTV,TGĐ 2220330

3. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Khánh Hòa Địa chỉ: 12 Trần Hưng Đạo - TP. Nha Trang ĐT: 3526342 (Mã vùng 058) Fax: 3822996 Email: TT Họ và tên 1 Võ Lương

Chức vụ Giám đốc

ĐTcơ quan 3522288

ĐT di động 0963505090

Email cá nhân

Website: ĐT di động 0913408358

Email cá nhân

47

4. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Khánh Hòa (KPCC) Địa chỉ: 84-86 Thống Nhất, P. Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ĐT: 3562718 (Mã vùng 058) ) Fax: 3562718 Email: [email protected] Website: TT Họ và tên 1 Nguyễn Quang 2 Hoàng Tiến Thắng 3 Trương Thị Bích Phương

Chức vụ ĐTcơ quan ĐT di động Email cá nhân CTHĐQT, PGĐ 0913410143 GĐ 0905110131 [email protected] TP.HCTC 0983521964

5. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Giao thông Đức Lai - Khánh Hoà Địa chỉ: Km3 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Thôn Phước Trung, xã Phước Đông, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa ĐT: 3711617 (Mã vùng 058) Fax: 3823076 Email: Website: TT Họ và tên 1 NguyễnTất Thắng

Chức vụ Giám đốc

ĐTcơ quan

ĐT di động 0914152014

Email cá nhân

6. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Kon Tum Địa chỉ: 133 Bà Triệu - TP. Kon Tum - Tỉnh Kon Tum ĐT: 3861256 (Mã vùng 060) Fax: 3864911 Email: [email protected] Website: TT Họ và tên 1 Nguyễn Hữu Dũng 2 Võ Thanh Tùng 3 Lê Chí Thành

Chức vụ CTHĐQT GĐ Kế toán trưởng

ĐTcơ quan 3863998

ĐT di động 0903527879 0903596399 0983430714

Email cá nhân

7. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai (GIATECO) Địa chỉ: 53 Quang Trung - TP. Pleiku - Gia Lai ĐT: 3828833 (Mã vùng 059) Fax: 3897950 Email: [email protected] Website: TT Họ và tên 1 Trần Anh Tuấn 2 Nguyễn Hữu Vinh 3 Nguyễn Công Bình 48

Chức vụ Giám đốc PGĐ CVP

ĐTcơ quan 3821224

ĐT di động 0913479337 0913430843 0913421306

Email cá nhân

8. Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Gia Lai Địa chỉ: 91 Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Gia Lai ĐT: 3824431 (Mã vùng 059) Fax: 3824431 Email: Website: TT 1 2

Họ và tên Phạm Trung Quang Nguyễn Thường

Chức vụ GĐ PGĐ

ĐTcơ quan 3821332

ĐT di động 0914148559 0989821235

Email cá nhân

9. Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Công trình 1 – CIENCO 1 Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

Số 05/8 đường Cù Chính Lan, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk 3854174 (Mã vùng 0500) 3810399 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Nguyễn Văn Liên 2 Nguyễn Văn My

Chức vụ Giám đốc PGĐ, TPTH

ĐTcơ quan 3810399

ĐT di động 0903504039 0913437827

Email cá nhân [email protected] [email protected]

10. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Đăk Lăk (DACCO) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

Số 52 Lê Duẩn, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk 3633552 (Mã vùng 0500) 3854919 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Diệu Quang Hùng 2 Thân Văn Duyên

Chức vụ GĐ PGĐ

ĐTcơ quan 3855184

ĐT di động Email cá nhân 0913435037 [email protected] 0913436664 [email protected]

49

KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ VÀ TP. HỒ CHÍ MINH BAN ĐẠI DIỆN KHU VỰC TT 1 2 3 4

Họ và tên Hoàng Đôn Dũng Phạm Thị Bích Châu Dung Đạt Trịnh Đường Thành

Chức vụ Trưởng ban P.Trưởng ban P.Trưởng ban P.Trưởng ban

ĐTcơ quan 08 38230544 08 38212835 08 38226789 064 3857079

ĐT di động 0903999349 0903848045 0903800778 0989989899

Email cá nhân [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN KHU VỰC 1. Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn - SCQC Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4

25 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh 38230544 (Mã vùng 08) 38230502 [email protected] Website: scqc.com

Họ và tên Hoàng Đôn Dũng Phạm Anh Tuấn Trần Tiến Đệ Phan Kỳ Nam

Chức vụ ĐTcơ quan T. Giám đốc 38230544 Phó TGĐ 38230541 PhóTGĐ TPHC 38230502

ĐT di động 0903999349 0903494411 0918309009 0903846783

Email cá nhân [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

2. Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Địa chỉ: 37 Trương Công Định - Phường 1 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ĐT: 3852654 (Mã vùng 064) Fax: 3852654 Email: [email protected] Website: TT Họ và tên 1 Lê Đức Mậu 2 Trịnh Trường Thành

Chức vụ CT HĐQT Giám đốc

3 4

PGĐ TP.KHTC

Võ Văn Dũng Bùi Đức Hiệp

ĐTcơ quan 3857079

ĐT di động Email cá nhân 0913948172 [email protected] 0989989899 [email protected] 0986529292 0913840733 0908221981

3. Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Địa chỉ: 10-11 Lô K3 Trung tâm thương mại, P 7,TP Vũng Tàu, Bà Rịa –Vũng Tàu ĐT: 3832944 (Mã vùng 064) Fax: 3832859 50

Email:

Website:

TT Họ và tên 1 Đoàn Hải Linh 2 Lê Tấn Hải

Chức vụ Giám đốc PGĐ

ĐTcơ quan 3832859

ĐT di động 0913737985 0913693429

Email cá nhân

4. Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh Địa chỉ: 213 Đường 30/4 Phường 1 - Thị xã Tây Ninh - Tỉnh Tây Ninh ĐT: 3822489 (Mã vùng 066) Fax: 3810472 Email: Website: TT Họ và tên 1 Huỳnh Chính

Chức vụ Giám đốc

ĐTcơ quan 3820358

ĐT di động 0913989691

Email cá nhân [email protected]

5. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp NAGECCO Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4

29 Bis Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1 - TP. HCM 39100631 (Mã vùng 08) 38299547 [email protected] Website: www.nagecco.com

Họ và tên Chức vụ ĐTcơ quan Nguyễn Kiên Cường CTHĐQT 38290148 Đặng Nguyên Ân TGĐ Vũ Văn Tuấn GĐ Nhân sự Nguyễn Thị Loan Thư ký

ĐT di động 0907025555 0903712253 0913610557 0908918004

Email cá nhân [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

6. Công ty TNHH Khảo sát Thiết kế Tư vấn Sài Gòn (SACD) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Q1 - TP. HCM 38211101 (Mã vùng 08) 38211154 [email protected] Website:

Họ và tên TT 1 Lê Văn Mười 2 Trần Thanh Toàn

Chức vụ

ĐTcơ quan

ĐT di động

Giám đốc CVP

38211106 38211101

0903816778

Email cá nhân

7. Công ty CP Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (ACCCo) Địa chỉ: 98 Trần Quang Khải - Phường Tân Đinh - Q1 - TP. Hồ Chí Minh ĐT: 38484140 (Mã vùng 08) 51

Fax: Email: TT 1 2 3 4

38484148 [email protected]

Họ và tên Nguyễn Tự Khánh Trần Quang Minh Nguyễn Thị Thanh Vân Phạm Văn Đàm

Website: www.accco.com.vn

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT, TGĐ Phó TGĐ 38996514 CVP Kế toán trưởng 38484143

ĐT di động 0913621932

Email cá nhân

[email protected] 0937089285 0908030259 [email protected]

8. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 7 (TECCO7) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4 5

296 Nguyễn Văn Đậu - P.11 - Q. Bình Thạnh - TP. HCM 35150187 (Mã vùng 08) 35150045 [email protected] Website:

Họ và tên Lê Văn Dịch Hoàng Văn Lâm Trần Quốc Hưng Huỳnh Hữu Duy Trung Trần Đình Vũ

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT GĐ PGĐ PGĐ CVP

ĐT di động Email cá nhân 0904136826 0902806668 0913653009 0974485327 0909903344 [email protected]

9. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình 625 Địa chỉ: 24 Trần Khắc Chân - Phường Tân Định - Q1 - TP. HCM ĐT: 38484571 - 38439881 (Mã vùng 08) Fax: 38468460 Email: [email protected] Website: cienco625.vn TT Họ và tên 1 Nguyễn Trường Trung

Chức vụ ĐTcơ quan 38439881

ĐT di động 0903929315

Email cá nhân [email protected]

10. Công ty Tư vấn Xây dựng SACA Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

Lầu 1 - 64 Trương Định - Phường 7 - Q.3 - TP. HCM 39320720 (Mã vùng 08) 39320720 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Trần Dương Huyền

Chức vụ GĐ

ĐTcơ quan 39322069

ĐT di động 0903841027

11. Công ty CP Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường (WASE) 52

Email cá nhân [email protected]

Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

Số 10 Phổ Quang - P. 2 - Q. Tân Bình - TP. HCM 38475177 (Mã vùng 08) 38475163 [email protected] Website: www.wase.com.vn

TT Họ và tên 1 Vương Công Nu 2 Đặng Duy Tình

Chức vụ CTHĐQT Tổng GĐ

ĐTcơ quan 38475164 38475163

ĐT di động 0903908512 0903991199

Email cá nhân [email protected]

12. Công ty CP Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải phía Nam (TEDI SOUTH) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Q1 - TP. HCM 38292679 (Mã vùng 08) 38292661 [email protected] Website: www.tedisouth.com.vn

TT Họ và tên 1 Bùi Văn Mộc 2 Đặng Minh Hải 3

Hoàng Hải Hà

4

Lương Văn Liêm

5 6 7

Trương Tùng Bách Phạm Văn Thắng Đinh Đức Hiệp

Chức vụ ĐTcơ quan ĐT di động CTHĐQT, TGĐ 38299988 0913806616 Phó CTHĐQT, Phó TGĐ Thành viên HĐQT, PTGĐ Thành viên HĐQT, PTGĐ PTGĐ PTGĐ Thành viên HĐQT, 38242090 TP.TCHC

Email cá nhân

13. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 - PECC2 Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

32 Ngô Thời Nhiệm – P.7 - Q3 - TP HCM 222 16468 (Mã vùng 08) 22210408 [email protected] Website: www.pecc2.com

TT Họ và tên 1 Nguyễn Chơn Hùng 2 Ninh Viết Định 3 Trương Khắc Len 4 Nguyễn Trọng Nam 5 Trần Quang Lâm

Chức vụ ĐTcơ quan Chủ tịch HĐQT, 222 16468 - ex: TGĐ 1066 Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Phó TGĐ

ĐT di động 0908182691

Email cá nhân [email protected]

0966239065

[email protected]

0903905878

[email protected]

0913810201

[email protected]

0903937685

[email protected] 53

6 Lê Thị Ngọc Liên 7 Trương Bửu Khanh

CVP 22210757 0963597655 Trưởng phòng . 22216468 - Ext. 0918689 620 KH-KT 1522

[email protected] [email protected] ; [email protected]

14. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi 2 –HEC2 Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4 5

169 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP Hồ Chí Minh 39316753 (Mã vùng 08) 39316958 [email protected]

Họ và tên Bùi Hữu Quỳnh Nguyễn Văn Trường Đào Văn Nam Hồ Hữu Nhẫn Nguyễn Văn Tiến

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT, TGĐ 39312129 PTGĐ PTGĐ PTGĐ PTGĐ

Website: http://hec2.vn

ĐT di động 0913900780

Email cá nhân [email protected]

15. Công ty TNHH MTV Tư vấn Giao thông Công chánh - TPC CO.LTD Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

336 Nguyễn Trọng Tuyển - P.2 - Q. Tân Bình - TP. HCM 38443912 (Mã vùng 08) 38423527 [email protected]

TT Họ và tên 1 Nguyễn Như Tha

Chức vụ GĐ

ĐTcơ quan 38442517

ĐT di động 0903843088

Website: Email cá nhân

16. Phân viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải TP. HCM Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

03 Phạm Ngọc Thạch - P6 - Q3 - TP. HCM 38244614 - 38296142 (Mã vùng 08) 38244646 [email protected]

TT Họ và tên 1 Trần Phương Hùng 2

Trần Quang Thiện

Chức vụ ĐTcơ quan Phân Viện 38256905 trưởng Phân viện phó

ĐT di động 0913735637

Website: Email cá nhân

0913895932

17. Công ty CP Tư vấn Thiết kế Công nghiệp và Dân dụng (IDCo) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: 54

Lầu 8 - Số 146 Nguyễn Công Trứ - P.Nguyễn Thái Bình - Q1 - TP. HCM 38211672 (Mã vùng 08) 38213004 [email protected] Website: www.idco.com.vn

TT Họ và tên 1 Phạm Thị Bích 2 3 4

Chức vụ CTHĐQT

Lưu Bạch Lý Nguyễn Tri Hưng Lê Tuấn Anh

ĐTcơ quan

TGĐ PTGĐ CVP

ĐT di động 0903848045

Email cá nhân [email protected], [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

0903338005 0903755891 0906605382

18. Công ty CP Tư vấn Xây dựng – Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng 4 Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

205 Nguyễn Xí - Phường 26 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM 38998733 (Mã vùng 08) 38981012 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Đỗ Tập Chí

Chức vụ Giám đốc

ĐTcơ quan

ĐT di động 0913889673

Email cá nhân

19. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng MEINHARDT Việt Nam Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

23-25 Trần Nhật Duật, Quận 1, TP.HCM 35265999 (Mã vùng 08) 35267000 [email protected]

TT Họ và tên 1 Châu Dung Đạt 2 Võ Kiều Thu

Chức vụ Tổng GĐ Chánh VP

ĐTcơ quan 38226789

Website:

ĐT di động 0903800778 0903701732

Email cá nhân

20. Công ty CP Khoáng sản và Tư vấn Đầu tư FICO (FICO) Địa chỉ: 139 Đinh Bộ Lĩnh - Phường 26 - Quận Bình Thạnh - TP. HCM ĐT: 35116502 (Mã vùng 08) Fax: 35116502 Email: [email protected] Website: TT Họ và tên 1 Khương Quốc Biển 2 Dương Văn Tuệ

Chức vụ CT HĐQT TGĐ

ĐTcơ quan 35116502

ĐT di động 0982909364 0903824384

Email cá nhân

21. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Vạn Thắng Lợi Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT

38 Nguyễn Thái Sơn, P.3, Q.Gò Vấp, TP. HCM 35116059 (Mã vùng 08) 35116059 [email protected]

Họ và tên

Chức vụ

ĐTcơ quan

ĐT di động

Email cá nhân 55

1 2

Nguyễn Trọng Quỳnh Giám đốc Nguyễn Thị Quỳnh Liên Phó GĐ, TPTC

39856323

0972323979 0983926067

22. Công ty TNHH Indochine Engineering Vietnam Địa chỉ: Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM (Tòa nhà A&B) ĐT: 62909400 (Mã vùng 08) Fax: 38231545 Email: [email protected]ng.com Website: www.indoeng.com TT Họ và tên 1 Đào Thị Kim Huệ 2 Carl Stephen Gay 3 Lê Vũ Phong

Chức vụ CT HĐQT Tổng GĐ GĐ liên lạc với VECAS

ĐTcơ quan 38221071 62909400

ĐT di động 0903839004 0902363525

Email cá nhân

[email protected]

23. Công ty TNHH Langdon & Seah Viet Nam Địa chỉ: Số 8 Nguyễn Huệ - Lầu 9 - Khu E - Cao ốc OSIC - Quận 1 - TP. HCM ĐT: 38238297 (Mã vùng 08) Fax: 38257149 Email: [email protected] Website: wwwdlsqs.com TT Họ và tên 1 Mark Olive

Chức vụ TGĐ

ĐTcơ quan

ĐT di động

Email cá nhân

24. Công ty CP Thiết kế Xây dựng Bưu chính Viễn thông (DESCO) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

345 Lý Thường Kiệt - P.9 - Q.Tân Bình - TP. HCM 38669144 - 38642199 (Mã vùng 08) 38641468 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Đặng Nam Tuấn 2 Bùi Văn Thanh

Chức vụ TGĐ TP. TCHC

ĐTcơ quan 38202396

ĐT di động 0913918754 0913807767

Email cá nhân [email protected]

25. Công ty TNHH Tư vấn Dự án SEAS (SEAS Co., Ltd) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

08/19A Nguyễn Thiện Thuật - P.24 - Q.Bình Thạnh - TP.HCM 38418054 (Mã vùng 08) 38418055 [email protected] Website: www.seas.com.vn

TT Họ và tên 1 Đoàn Văn Phúc 2 Trần Xuân Hộ 56

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT GĐ

ĐT di động 0983844414 0903938101

Email cá nhân [email protected] [email protected]

3 4

Nguyễn Ngọc Ân Trương Minh Thị Anh Thư

PGĐ TPHC

0909273627 0938246775

[email protected] [email protected]

26. Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng D&C (D&C) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

20/33E đường Đồng Xoài - P.13 - Q.Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh 38426847 (Mã vùng 08) 38120734 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Lê Thành Công 2 3

Chức vụ ĐTcơ quan Giám đốc

Nguyễn Thị Mai Thi Nguyễn Thị Song Thảo

PGĐ TPHC

ĐT di động 0913804878

Email cá nhân [email protected]; [email protected]

0913917719 0908258945

27. Công ty TNHH Tư vấn M.V.H Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

48 Trần Hưng Đạo - P.Hiệp Phú - Q9 - TP. HCM 39042332 (Mã vùng 08) 38981069 [email protected] Website: www.tuvanmvh.com

TT Họ và tên 1 Vũ Anh Minh

Chức vụ T Giám đốc

ĐTcơ quan 8962882

ĐT di động 0903381385

Email cá nhân [email protected]

28. Công ty TNHH MTV Khoa học và Công nghệ IGC Việt Nam Địa chỉ:

Số 208 - 210 Tên lửa (Góc Tên Lửa và đường 1A), P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM 62616160 (Mã vùng 08)

ĐT: Fax: Email:

[email protected]

TT Họ và tên 1 Lê Bá Trọng 2 Lê Thanh Tài

Chức vụ TGĐ CVP

Website: ĐTcơ quan

ĐT di động 0903639642 0917639642

Email cá nhân [email protected]

29. Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Nam Thiên Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

308/8 Nguyễn Thượng Hiền - P.5 - Q.Phú Nhuận - TP.HCM 22447868 - 0837731698 (Mã vùng 08) 38031023 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Nguyễn Tiến Nam

Chức vụ Giám đốc

ĐTcơ quan

ĐT di động 0938389878

Email cá nhân [email protected]; 57

[email protected] 30. Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Phú An Thành Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

43 Hoàng Sa - P.Đa Kao - Q.1 - TP.HCM 39102454 (Mã vùng 08) 39111453 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Hồ Trung Hiếu 2

Huỳnh Bảo Thọ

Chức vụ Giám đốc

ĐTcơ quan 39102454

TPHC

ĐT di động 0938122169 091800044 0906050944

Email cá nhân

31. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hà Khương (HKG Co.,Ltd) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

788/14B Nguyễn Kiệm - P.3 - Q.Gò Vấp - TP. HCM 38943030 (Mã vùng 08) 54461929 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Vũ Đình Khương 2

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT,TGĐ 38943030

ĐT di động Email cá nhân 0913907891 [email protected], [email protected] 0904426710 [email protected]

Huỳnh Thị Thanh Hà

32. Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phương Việt Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

Số 211 Điện Biên Phủ - Phường 6 - Q. 3 - TP. HCM 35210694 (Mã vùng 08) 35210704 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Lê Minh Tuấn

Chức vụ Giám đốc

ĐTcơ quan

ĐT di động 0913837677

Email cá nhân

33. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 – PECC3 Địa chỉ: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh VP tại HN: P. 233 Khách sạn Bình Minh, 27 Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội ĐT: 22211169 (Mã vùng 08) Fax: 39307938 Email: [email protected] Website: www.pecc3.com.vn TT Họ và tên 1 Thái Tuấn Tài 58

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT,TGĐ 22210482

ĐT di động Email cá nhân 0963724182 [email protected]

2 3 4 5

Tôn Thất Hùng Nguyễn Trí Trinh Trần Lê Minh Nguyễn Văn Long

PTGĐ PTGĐ PTGĐ CVP

22210973

0963511012 [email protected] 0982588465 [email protected] 0963848362 0963911865 [email protected]

34. Công ty TNHH Tư vấn Trí tuệ Hòa Bình Địa chỉ: 101/7 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, TP. HCM ĐT: 35 111 991 (Mã vùng 08) Fax: 35 114 686 Email: [email protected] Website: TT Họ và tên 1 Hà Tiến Nha 2 Hồng Thái Phong

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT, GĐ 35 111 991 TPHC 35 111 991

ĐT di động 0908094060

Email cá nhân [email protected]

35. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư VTCO (VTCO) Địa chỉ: 194/25 Bạch Đằng, P.24 - Q. Bình Thạnh, TP.HCM ĐT: 35146293 (Mã vùng 08) Fax: 35146295 - 35561230 Email: [email protected] Website: www.vtco.com.vn TT 1 2 3 4 5

Họ và tên Trương Văn Thọ Nguyễn Anh Tòng Nguyễn Thị Quỳnh Như Nguyễn Thị Kim Ngọc Nguyễn Thị Tâm

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT TGĐ PTGĐ CVP HCNS

ĐT di động 0903609909 0908062468 0903807325 0908775909 0978213106

Email cá nhân [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] spaceaa.com

36. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Trí Việt Địa chỉ: 220 bis Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM ĐT: 35146293 (Mã vùng 08) Fax: 35146295 Email: [email protected] Website: www.triviet.pc.vn TT Họ và tên 1 Nguyễn Trần Sơn

Chức vụ Tổng GĐ

ĐTcơ quan

ĐT di động

Email cá nhân

59

KHU VỰC TÂY NAM BỘ VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BAN ĐẠI DIỆN KHU VỰC TT 1 2 3 4 5 6

Họ và tên Chức vụ ĐTcơ quan ĐT di động Email cá nhân Nguyễn Tư Lộc Trưởng ban 0710 3831562 0903741 00 [email protected] Trần Thọ Thắng P. Trưởng ban 077 3863472 0907892222 [email protected] Lê Xuân Hùng P. Trưởng ban 073 3873030 0913879050 [email protected] Nguyễn Trọng Minh Ủy viên 070 3828258 0903832662 [email protected] Huỳnh Đức Tâm Ủy viên 067 3853663 0913967758 [email protected] Trần Ngọc Vinh Ủy viên 075 3829820 0913796651 [email protected]

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN KHU VỰC 1. Công ty CP Thiết kế Tư vấn Xây dựng Cần Thơ Địa chỉ : ĐT: Fax: Email:

61/30 Lý Tự Trọng – P. An phú – Q. Ninh kiều – TP. Cần Thơ 3 831 575 ( Mã vùng 0710) 3 830 395 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Nguyễn Tư Lộc 2 Nguyễn Thị Thủy Tiên

Chức vụ Giám đốc CVP

ĐTcơ quan 3831562

ĐT di động 0903741700 0939986717

Email cá nhân

2. Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang Địa chỉ : ĐT : Fax : Email:

34 Trần Phú – TP. Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang 3 863472 (Mã vùng 077) 3 866 451 [email protected]

TT Họ và tên 1 Trần Thọ Thắng 2 Nguyễn Gia Hưng 3 Hoàng Xuân Thủy

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT,TGĐ Phó TGĐ TP TCHC 3874660

Website:

ĐT di động 0907892222 0913885156

Email cá nhân [email protected] [email protected]

3. Công ty CP Tư vấn Phát triển Địa chỉ: 26D3 Đường số 1, Khu Nam Long, P.Hưng Thạnh, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ ĐT: 3730940 (Mã vùng 0710) Fax: 2252321 60

Email:

[email protected]

TT Họ và tên 1 Đào Mạnh Cường

Chức vụ Giám đốc

ĐTcơ quan 2252321

Website: ĐT di động 0983832099

Email cá nhân

4. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư & Xây dựng Hòa Bình Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

51/3 Lý Tự Trọng - Q.Ninh Kiều - TP.Cần Thơ 3834615 (Mã vùng 0710) 3834605 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Huỳnh Bá Phúc

Chức vụ Giám đốc

ĐTcơ quan

ĐT di động 0913759555

Email cá nhân [email protected]

5. Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Long An Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

95 Quốc lộ 62 - Phường 2 – TP. Tân An - Tỉnh Long An 3826438 (Mã vùng 072) 3831348 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Nguyễn Tấn Phát 2 Nguyễn Văn Điệp 3 Nguyễn Văn Nam

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT,GĐ 3871079 PGĐ PGĐ

ĐT di động 0918390595 0913101906 0908212041

Email cá nhân

6. Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc Xây dựng AB&C (AB&C) Địa chỉ: 165/2 Nguyễn Thái Học - P.Mỹ Bình - TP.Long Xuyên - Tỉnh An Giang ĐT: 3954591 (Mã vùng 076) Fax: 3859591 Email: Website: TT Họ và tên Chức vụ ĐTcơ quan 1 Nguyễn Thanh Quế CTHĐQT, GĐ 3859591

ĐT di động 0913877773

Email cá nhân

7. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Vĩnh Long (VICJOSCO) Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

80A1 - Trần Phú - Phường 4 – TP. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long 3822312 (Mã vùng 070) 3829057 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Nguyễn Trọng Minh 2 Nguyễn Công Luận

Chức vụ CTHĐQT GĐ

ĐTcơ quan

ĐT di động 0903832662 0913631725

Email cá nhân [email protected] 61

3

Huỳnh Văn Vân

CVP

0903832992

8. Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Đồng Tháp - DODESJOSCO Địa chỉ: Số 31 Nguyễn Huệ - Phường 1 - TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp ĐT: 3851791 (Mã vùng 067) Fax: 3876968 Email: Website: TT 1 2 3 4

Họ và tên Nguyễn Văn Hiền Lê Khắc Quang Nguyễn Ngọc Tấn Lê Huy Phồn

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT, GĐ 3851098 Phó GĐ 3853334 Phó GĐ 3853335 CVP

ĐT di động 01234481511 01697929761 0913882558 01668178504

Email cá nhân

9. Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng NN Địa chỉ: 458 Quốc lộ 30 Xã Mỹ Tân - TP. Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp ĐT: 3852552 (Mã vùng 067) Fax: 3852552 Email: Website: www.nncc.vn TT Họ và tên 1 Huỳnh Đức Tâm 2 Lê Phát Toàn

3 4 5

Trần Ngọc Quyết Nguyễn Văn Cầm Cao Đức Vĩnh

Chức vụ ĐTcơ quan CTHĐQT, GĐ Phó GĐ-KTT, TP. Nghiệp vụ (CVP) Phó GĐ Phó GĐ Phó GĐ

ĐT di động 0913967758 0913649971

Email cá nhân [email protected] [email protected]

0919279437 0918857766 0919021181

[email protected] [email protected] [email protected]

10. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Bến Tre Địa chỉ: ĐT: Fax: Email: TT 1 2 3 4

62

50 Nguyễn Trung Trực - Phường 1 – TP. Bến Tre - Tỉnh Bến Tre 3822359 (Mã vùng 075) 3821154 [email protected] Website: www.tuvanxaydungbentre.com

Họ và tên Trần Ngọc Vinh Phạm Văn Dũng Trần Thanh Trung Nguyễn Thị Thu Dung

Chức vụ CTHĐQT,TGĐ PTGĐ PTGĐ CVP

ĐTcơ quan 3829820

ĐT di động Email cá nhân 0913796651 [email protected] 0913634106 0913133849 0947477090 [email protected]

11. Công ty TNHH Kiểm định và Tư vấn Đầu tư Xây dựng Miền Tây Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

10 đường Thiên Hộ Dương - P. Bình Khánh - TP. Long Xuyên - An Giang 3955339 (Mã vùng 076) 3955039 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Trần Trương Nhật Tân 2 Trần Trương Nhật Luân

Chức vụ Giám đốc PGĐ

ĐTcơ quan 3955339

ĐT di động Email cá nhân 0918218787 [email protected] 0989714737

12. Trung tâm Tư vấn Kiểm định Xây dựng Địa chỉ: ĐT: Fax: Email:

01 Trần Hưng Đạo - P. Mỹ Bình - TP. Long Xuyên - An Giang 3955277 (Mã vùng 076) 3953619 [email protected] Website:

TT Họ và tên 1 Lê Hoàng Minh 2 Quang Minh Tuấn

Chức vụ Giám đốc PGĐ

ĐTcơ quan

ĐT di động 0913825142 0918717541

Email cá nhân

63

Xem thêm...

Bình luận

Bản quyền © 2017 SLIDEVN.COM Inc.